Korespondencja RAZEM chronologicznie

2014.11.21 – Odpowiedź MPWiK na pismo Zarządu Osiedla Sadul z 31.10.2014 w sprawie kanalizacji w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.10.31 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.10.22 – Pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa basenu w Aninie (w nawiązaniu do poprzedniego pisma z 30.07.2014 i odpowiedzi z dnia 29.09.2014 i 02.10.2014)

2014.10.08 – Odpowiedź MPWiK na pismo Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.10.06 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Zarządu Dzielnicy Wawer i poszczególnych radnych dzielnicy Wawer w sprawie podjęcia działań odnośnie poprawy jakości wody w osiedlu Sadul

2014.10.02 – Odpowiedź Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie bezpieczeństwa basenu w Aninie

2014.09.29 – Odpowiedź Dyrektora OSiR na pismo Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa basenu w Aninie

2014.09.25 – Odpowiedź odmowna na wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie wskazania władających działkami pod nieutwardzoną częścią ulicy Mydlarskiej

2014.09.23 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do MPWiK w sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.09.18 – Odpowiedź odmowna na wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie projektów budżetu partycypacyjnego

2014.09.12 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie przejęcia działki pod Sadulski Zakątek wypoczynkowo-rekreacyjny

2014.09.11 – Wniosek o informację publiczną w sprawie wskazania władających działkami pod nieutwardzoną częścią ulicy Mydlarskiej

2014.09.03 – Pismo od Wiceburmistrza Adama Godusławskiego informujące o aktualnym statusie ulicy Mydlarskiej jako drogi publicznej

2014.09.04 – Pismo od Biura Infrastruktury m.st. Warszawy do Rady Osiedla Sadul w sprawie awarii kanalizacji na ul. Gajowej oraz własności sieci kanalizacyjnej

2014.09.02 – Wniosek o informację publiczną w sprawie projektów budżetu partycypacyjnego

2014.08.27 – Pismo MPWiK do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie realizacji kanalizacji w osiedlu Sadul będące odpowiedzią na pismo z 25.07.2014

2014.08.18 – Pismo od Burmistrz Jolanty Koczorowskiej w sprawie przedłużenia terminu realizacji odpowiedzi na pismo w sprawie bezpieczeństwa użytkowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w osiedlu Anin

2014.08.04 – Pismo Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie budowy przejścia dla pieszych w ulicy Mrówczej przy Paczkowskiej

2014.07.31 – Odpowiedź MPWiK S.A. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przyłącza kanalizacyjnego jednej z posesji przy Pomiechowskiej

2014.07.31 – Pismo od Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa użytkowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w osiedlu Anin, dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

2014.07.30 – Pismo od Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie wydania warunków zabudowy dla działki pod Sadulski Zakątek

2014.07.29 – Pismo od Wydziału Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy w sprawie odmowy udzielenia informacji na temat wydania pozwolenia na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jednej z posesji przy Pomiechowskiej

2014.07.25 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do Pani Burmistrz Wawra Jolanty Koczorowskiej w sprawie realizacji chodnika w ulicy Mirtowej

2014.07.25 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do MPWiK w sprawie terminów realizacji kanalizacji w ulicy Mydlarskiej i Lucerny

2014.07.25 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do Wiceburmistrza Łukasza Jeziorskiego w sprawie statusu ulicy Mydlarskiej

2014.07.21 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.07.21 – Pismo z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer będące odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji o antenach przy ul. Mrówczej 243

2014.07.16 -Pismo od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie sprawdzenia stacji bazowych przy ul. Lucerny 3/11 i Mrówczej 243

2014.07.16 -Pismo z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie kwalifikacji stacji bazowych

2014.07.15 – Pismo Spółki Wodnej Obwodu Wawerskiego w sprawie zanieczyszczeń w Rowie Zagoździańskim

2014.07.14 -Pismo z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer odmawiające uznania Rady Osiedla Sadul za stronę w sprawie budowy kolejnego masztu przy ul. Lucerny

2014.07.11 – Pismo od Wiceburmistrza dzielnicy Wawer Łukasza Jeziorskiego do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie odpowiedzi na pytania z przyjęcia na dyżur w dniu 04.12.2013 dotyczących ulicy Mydlarskiej

2014.07.10 – Pismo MSM ZWAR w sprawie awaria kanalizacyjnej w ulicy Gajowej

2014.07.10 – Odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie poszczególnych wersji Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie m.st. Warszawy

2014.07.08 – Pismo z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie dokumentacji stacji bazowych przy ul. Mrówczej 243

2014.07.04 – Odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie stacji bazowych przy ul. Mrówczej 243

2014.07.04 – Wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego dla stacji bazowych przy ul. Mrówczej 243

2014.06.30 – Pismo z Wydziału Ochrony Środowiska UD Wawer w sprawie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej stacji bazowych przy ulicy Lucerny

2014.06.26 – Pismo od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie stacji bazowych przy Lucerny 3/11 oraz Mrówczej 243

2014.06.25 – Wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie anten przy Mrówczej 243

2014.06.25 – Pismo z Wydziału Ochrony Środowiska UD Wawer w sprawie zgłoszeń instalacji oddziałujących na środowisko

2014.06.23 – Wniosek do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnym o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie poszczególnych wersji Regulaminu utrzymania porządku i czystości n terenie m.st. Warszawy

2014.06.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.06.12 – Wniosek do Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie udostępnienia informacji publicznej w sprawie budowy nowego masztu stacji bazowych przy Lucerny

2014.06.12 – Wniosek o pilną interwencję do Prezydenta m.st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Wawer i Ministerstwa Środowiska w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

2014.06.11 – Pismo Prezydent m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.06.06 – Odpowiedź Wydziału Architektury i Budownictwa UD Wawer na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

2014.06.03 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.06.02 – Pismo RO Sadul do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wniosku o uchylenie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.30 – Pismo Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy do Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.30 – Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchylenia uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.29 – Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej

2014.05.28 – Mail z Wydziału Infrastruktury UD Wawer w sprawie oświetlenia ulicznego ulicy Osadniczej

2014.05.27 – Wniosek o interwencję do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

2014.05.26 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.05.26 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.26 – Wniosek o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie budowy stacji bazowych przy ul. Lucerny

2014.05.27 – Pismo Zarządu Dróg Miejskich w sprawie sygnalizacji świetlnej w ulicy Lucerny

2014.05.26 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.05.26 – Wniosek do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie udostępnienia informacji publicznej odnośnie budowy stacji bazowych przy ul. Lucerny

2014.05.23 – Wezwanie RO Sadul do uchylenia nieważności uchwał RO Sadul, RO Miedzeszyn, Ro Marysin Wawerskie w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.05.22 – Pismo Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer do Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul w sprawie stwierdzenia nieważnośći uchwały RO Sadul w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.05.21 – Pismo Prezydenta m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.20 – Pismo Prezydenta m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.20 – Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie dzielnicy Wawer w związku z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych

2014.05.14 – Pismo Przewodniczącego Klubu Radnych PiS do Wojewody Mazowieckiego w sprawie mandatu radnego Norberta Szczepańskiego

2014.05.12 – Pismo Wydziału Architektury i Budownictwa UD Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie budowy gazociągu w ulicy Mydlarskiej (w odpowiedzi na pytania zawarte w protokole po spotkaniu z wiceburmistrzem Łukaszem Jeziorskim w dniu 04.12.2013)

2014.05.09 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.06 – Pismo od Biura Gospodarki Nieruchomościami do RO Sadul w sprawie działki pod oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul

2014.04.28 – Pismo od Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w sprawie prawidłowego nazewnictwa jednej z ulic w osiedlu Sadul (Szpotańskiego/Patriotów)

2014.04.30 – Pismo Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

2014.04.22 – Wezwanie do uchylenia uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.04.22 – Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul w sprawie jakości wody pitnej w osiedlu Sadul

2014.04.16 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.04.15 – Pismo Burmistrza m.st. Warszawy do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

2014.04.10 – Pismo Prezydenta m.st. Warszawy do Wiceprzewodniczącego Rady m.st Warszawy w sprawie własności sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2014.04.08 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w sprawie prawidłowego nazewnictwa jednej z ulic w osiedlu Sadul (Szpotańskiego/Patriotów)

2014.04.04 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.03.26 – Interpelacja Rady m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie właśności sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2014.03.24 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie przejścia dla pieszych w ulicy Mrówczej na wysokości ulicy Paczkowskiej

2013.03.21 – Pismo Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy do radnych m.st. Warszawy w sprawie wezwania Ro Sadul odnośnie uregulowania stanu sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2014.02.24 – Pismo od Biura Gospodarki Nieruchomościami w sprawie działek 21/3, 21/4, 21/5 z obrębu 3-11-41 (sadulski las)

2014.02.20 – Wezwanie Rady i Zarządu Osiedla Sadul organów m.st. Warszawy do uregulowania stanu prawnego oczyszczalni ścieków i ulicznej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2014.02.20 – Pismo z Poczty Polskiej w sprawie usprawnienia funkcjonowania filii Poczty Polskiej przy ulicy Lucerny

2014.03.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.02.12 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul w sprawie zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej

2014.02.03 – Pismo od Urzędy Dzielnicy Wawer w sprawie parkowania na ulicy Murarskiej

2014.01.24 – pismo z Zarządu Dróg Miejskich do Rady Osiedla Sadul w sprawie analizy warunków bezpieczeństwa w ul. Lucerny

2014.01.15 – pismo z Zarządu Dróg Miejskich do Rady Osiedla Sadul w sprawie sygnalizacji świetlnej na ulicy Lucerny

2014.01.15 – Pismo od Wydziału Infrastruktury UD Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kwalifikacji ulicy Mydlarskiej

2014.01.14 – Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie jakości wody w osiedlu Sadul

2014.01.07 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do MPWiK S.A. w sprawie budowy kanalizacji na przedłużeniu ulicy Mydlarskiej

2013.12.24 – Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2013.12.23 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.12.06 – Pismo Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy do Centrum Komunikacji Społecznej w sprawie negatywnej opinii w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2013.12.04 – Protokół ze spotkania Rady i Zarządu Osiedla Sadul z wiceburmistrzem Łukaszem Jeziorskim

2013.11.13 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.11.07 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.11.04 – Pismo do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przebudowy ulicy Lucerny bezpośrednio po realizacji kanalizacji w ciągu tej ulicy w 2015 roku

2013.10.23 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.10.16 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawa w sprawie wpisania do Wieloletniego Planu MPWiK budowy kanalizacji ściekowej w ulicach Mydlarska, Jankowskiego, Sumaków, Roli

2013.10.16 – Pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do RO Sadul w sprawie wglądu do informacji o jakości wody

2013.10.14 – Pismo od Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do RO Sadul w sprawie skanalizowania osiedla Sadul

2013.10.09 – aktualne kontakty do właściwych miejscowo funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej

2013.10.08 – Pismo od Zakłądu Gospodarowania Nieruchomościami do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie placu zabaw

2013.10.08 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do UD Wawer w sprawie wpisania do Wieloletniego Planu MPWiK budowy kanalizacji ściekowej w ulicach Mydlarska, Jankowskiego, Sumaków, Roli

2013.10.01 – Pismo od Wiceburmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul w sprawie dokumentacji związanej z kanalizacją w osiedlu Sadul

2013.09.30 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.09.27 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie w sprawie przekroczenia norm jakościowych w punkcie monitorowania w osiedlu Sadul

2013.09.26 – Pismo od MPWiK do RO Sadul w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.09.25 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie udostępnienia informacji na temat sposobu wyboru potencjalnych lokalizacji na potrzeby budowy siłowni plenerowych w Wawrze

2013.09.24 – Pismo od RO Sadul do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie stanu spraw związanych z placem zabaw w kontekście MPZP Sadul

2013.09.23 – Pismo od RO Sadul do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.09.19 – Pismo od MPWiK do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie przewodów wodociągowych w ulicy Mydlarskiej

2013.09.12 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie udostępnienia informacji na temat sposobu wyboru 10 potencjalnych lokalizacji na potrzeby budowy siłowni plenerowych w Wawrze

2013.09.02 – Pismo do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie budowy południowego przedłużenia ulicy Mydlarskiej strona 1, strona 2

2013.08.28 – Pismo od Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st.Warszawy do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie adresu oczyszczalni

2013.08.28 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.08.16 – Pismo od RO Sadul do mieszkańców w sprawie dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacyjnych

2013.08.14 – Pismo od RO Sadul do MPWiK w sprawie sieci kanalizacyjnej

2013.08.13 – Pismo od Poczty Polskiej do RO Sadul w sprawie godzin pracy placówki pocztowej przy ulicy Lucerny 77

2013.08.05 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul w sprawie dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacyjnych

2013.08.02 – Decyzja odmowna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na działalności oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul

2013.07.23 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do MPWiK w sprawie budowy wodociągu w ulicy Paczkowskiej

2013.07.18 – Pismo od Burmistrza Dzielnicy Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie placu zabaw i boiska przy ulicy Wichrowej i koszy na śmieci w osiedlu Wawer

2013.07.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.07.10 – Pismo z MPWiK do RO Sadul w sprawie odprowadzania ścieków i wód opadowych z budynku Lucerny 93

2013.07.10 – Pismo od MPWiK do RO Sadul w sprawie końcówek przewodów wodociągowych

2013.06.26 – Uchwała nr 47/2013 Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w sprawie przywrócenia właściwego oznaczenia obszaru MSI osiedla Sadul

2013.06.26 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie środków na materiały biurowe do funkcjonowania Rady Osiedla

2013.06.20 – Pismo od Burmistra Dzielnicy Wawer do RO Sadul w sprawie placu zabaw w osiedlu Sadul

2013.06.05 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie koszy ulicznych w osiedla Wawer oraz boiska i placu zabaw przy ul. Wichrowej

2013.06.05 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie działek 21/3, 21/4, 21/5 z obrębu 3-11-41 (sadulski las)

2013.05.31 – Pismo od Zarządu Dzielnicy Wawer do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie przyśpieszenia budowy kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.05.27 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul

2013.05.20 – Pismo od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami do RO Sadul w sprawie placu zabaw przy ul. Gajowej

2014.05.20 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do wojewódzkiego i powiatowego SANEPID-u w sprawie zagrożenia chorobotwórczego w związku ze zmniejszeniem częstotliwości odbioru śmieci

2013.05.20 – Pismo Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer w sprawie kontenerów na śmieci wielkogabarytowe

2013.05.20 – Pismo od PPIS do RO Sadul z wynikami badań wody

2013.05.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.05.15 – Pismo Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie zmian w komunikacji od 01.06.2013

2013.05.13 – Pismo od Burmisztra Dzielnicy Wawer do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie budowy ulicy Mydlarskiej

2013.05.09 – Petycja RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie placu zabaw (do pisma załączonych zostało ok. 400 podpisów mieszkańców)

2014.04.30 – Pismo od Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie częstotliwości odbioru śmieci z zabudowy jednorodzinnej w osiedlu Sadul

2013.04.24 – Pismo Ro Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie dalszego istnienia placu zabaw przy ul. Gajowej

2013.04.24 – Pismo od MPWiK w sprawie jakości wody

2013.04.23 – Pismo od MPWiK do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie jakości wody, załącznik z wynikami badań

2013.04.17 – Pismo z MPWiK (odpowiedź na pismo z 18.01.2013) do RO Sadul w sprawie kanalizacji

2013.04.16 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2014.04.15 – Pismo od Burmistrza Dzielnicy Wawer będące odpowiedzią na pismo z dnia 12.02.2014 w sprawie częstotliwości odbioru śmieci w osiedlu Sadul

2013.03.29 – Pismo od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami do RO Sadul w sprawie dużych kosztów energii elektrycznej dla lokalu Lucerny 110

2013.03.27 – Pismo od Wydziału Infrastruktury UD Wawer do RO Sadul w sprawie zmiany kolejności odśnieżania ulic w osiedlu Sadul

2013.03.27 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.03.26 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do MPWiK w sprawie złej jakości wody

2013.03.21 – Pismo od PWIS do MPWIK w sprawie jakości wody w osiedlu Sadul

2013.03.12 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie jakości wody w osiedlu Sadul

2013.03.06 – Pismo od RO Sadul do Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie zmiany przebiegu linii 119

2013.02.22 – Pismo od MSM ZWAR (odpowiedź na pismo z 18.01.2013) do RO SADUL w sprawie kanalizacji

2013.02.21 – Odpowiedź na interpelacje nr 217 z dnia 15.01.2013

2013.02.15 – Pismo od RO Sadul do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie zmiany kolejności odśnieżania ulic w osiedlu Sadul

2013.02.13 – Odpowiedź z ZDM będąca zapytaniem do UD Wawer w sprawie granic osiedla Sadul

2013.02.12 – Pismo Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer w sprawie kontenerów na śmieci wielkogabarytowe

2014.02.12 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Zarządu Dzielnicy Wawer oraz PPHU Lekaro w sprawie częstotliwości odbioru śmieci z zabudowy jednorodzinnej w osiedlu Sadul

2013.02.04 – Stanowisko nr 1 w sprawie błędnego oznaczenia części osiedla Sadul w Miejskim Systemie Informacji

2013.02.01 – Pismo od Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie funkcjonowania linii 521

2013.01.28 – Pismo od RO Sadul do Zakładu Gospodarowania NIeruchomościami w sprawie dużych kosztów energii elektrycznej dla lokalu Lucerny 110

2013.01.28 – Wykaz Rejonów Dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa Wawer

2013.01.22 – Pismo z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (odpowiedź na pismo z 17.01.2013) w sprawie harmonogramu budowy tunelu w Międzylesiu

2013.01.17 – Pismo od RO Sadul do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie harmonogramu budowy tunelu w Międzylesiu

2013.01.18 – Pismo od RO Sadul do MSM ZWAR w sprawie kanalizacji

2013.01.18 – Pismo od RO Sadul do MPWiK w sprawie kanalizacji

2013.01.15 – Interpelacja Radnego Dzielnicy Wawer Wiesława Domańskiego w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.01.10 – Pismo od UD Wawer (odpowiedź na pismo z 09.01.2013) do RO Sadul w sprawie kanalizacji

2013.01.09 – Pismo od RO Sadul do UD Wawer w sprawie kanalizacji

2013.01.03 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie Zarządu Osiedla

2012.12.14 – Pismo (odpowiedź na pismo z 11.12.2012) od Burmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul

2012.12.11 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie terminu spotkania p. burmistrz z mieszkańcami osiedla Sadul, wsparcia organizacji spotkania wigilijnego oraz środków budżetowych przeznaczonych na rady osiedla w 2012 roku

2011.11.18 – Pismo Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

2011.07.13 – Pismo MSM Zwar do MPWiK S.A. w sprawie przełączenia sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w Warszawie do kanalizacji miejskiej

2010.12.17 – Pismo od MPWiK do UD Wawer odmawiające przejęcia kanalizacji w osiedlu Sadul

2012.10.19 – Pismo od MPWiK do Państwowego Powaitowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w sprawie jakości wody dostarczanej do obiektu  przy ulicy Mydlarskiej 34 strona 1, strona 2, załącznik – mapka sieci wodociągowej w osiedlu Sadul

2010.09.20 – Pismo od MSM ZWAR do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie przejęcia kanalizacji oczyszczalni ścieków

2010.01.19 – Pismo od MSM ZWAR do Wspólnoty Mieszkaniowej Mirtowa 4 w sprawie usuwania awarii sieci kanalizacyjnej

2006.06.05 – Pismo od Urzędu m.st. Warszawy do MSM ZWAR w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej kanalizacji i oczyszczalni ścieków

2006.04.28 – Pismo od Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul

2006.03.28 – Pismo od wspólnot mieszkaniowych w osiedlu Sadul do Biura Infrastruktury m.st.Warszawy w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul przez Gminę m.st Warszawy

1989.xx.xx – Umowa 1/89 o sfinansowanie infrastruktury technicznej osiedla Sadul I pomiędzy Urzędem Dzielnicowym Warszawa Praga-Południe a MSM ZWAR

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *