Interpelacje


Interpelacja nr 12 z 01.09.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie realizacji budowy ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny

czekamy na odpowiedź na tą interpelację


Interpelacja nr 11 z 01.09.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Węglarskiej z ulicą Lebiodową

Odpowiedź na interpelację z dnia 26.09.2014


Interpelacja nr 10 z 01.09.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie budowy poszerzonego mostu nad Kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny

Odpowiedź na interpelację z dnia 19.12.2014


Interpelacja nr 9 z 30.07.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie budowy ulicy Mirtowej na odcinku od przedłużenia ulicy Mydlarskiej tj. od Mirtowej 3N do Mirtowej 3W

Odpowiedź na interpelację z dnia 18.08.2014


Interpelacja nr 8 z 30.07.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie informacji o projektach w ramach budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wawer i ich autorach

Pismo odmawiające udzielenia odpowiedzi na interpelację z dnia 20.08.2014


Interpelacja nr 7 z 30.07.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie mapy dzielnicy Wawer z zaznaczonymi granicami okręgów wyborczych

Odpowiedź na interpelację z dnia 13.08.2014, Załącznik: mapa granic okręgów wyborczych w dzielnicy Wawer, Załącznik: przypisanie obwodów wyborczych do okręgów wyborczych


Interpelacja nr 6 z 07.07.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie budowy chodnika i elementów uspokojenia ruchu w ulicy Węglarskiej

Odpowiedź na interpelację z dnia 30.07.2014


Interpelacja nr 5 z 07.07.2014 (z inicjatywy p. Bernarda Wojciechowskiego) w sprawie zainstalowanych stacji bazowych na budynku Mrówcza 243

Odpowiedź na interpelację z dnia 28.07.2014


Interpelacja nr 4 (10/RO) z 02.06.2014 (z inicjatywy p. Bernarda Wojciechowskiego) w sprawie stacji bazowych telefonii komórkowych położonej na części działki 45 z obrębu 3-13-12 przy ulicy Lucerny

Odpowiedź na interpelację z dnia 26.06.2014


Interpelacja nr 3 (9/RO) z 12.05.2014 (z inicjatywy p. Bernarda Wojciechowskiego) w sprawie wyjaśnienia, czy w związku z nieustanowieniem użytkowania wieczystego gruntu dla działki nr ewid. 67/2, obręb nr 31132, w Warszawie, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków w osiedlu Sadul, i którą eksploatuje Spółdzielnia Mieszkaniowa MSM ZWAR w Warszawie przy ul. Lebiodowej 15, nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 114), w tym art. 5 rzeczonej ustawy.

Odpowiedź na interpelację z dnia 19.05.2014


Interpelacja nr 2 (8/RO) z 07.04.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i ul. Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową i dwiema jezdniami ul. Patriotów”

Odpowiedź na interpelację z dnia 28.05.2014


Interpelacja nr 1 (7/RO) z 03.02.2014 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie gospodarowania odpadami na terenie m.st. Warszawy, w tym na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer

Odpowiedź na interpelację nr 1 z dnia 27.02.2014


Interpelacja nr 9 (4/RO) z 02.12.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie trybu przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i gazociągowej na prywatnym gruncie w ciągu ulicy Mydlarskiej

Odpowiedź na interpelację nr 9 z dnia 13.01.2014

Pismo z 03.02.2014 z  prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

brak odpowiedzi na prośbę o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację


Interpelacja nr 8 (5/RO) z 02.12.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie wykazu placów zabaw w dzielnicy Wawer

Odpowiedź na interpelację nr 8 z dnia 20.12.2013


Interpelacja nr 7 (6/RO) z 02.12.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie notorycznie niedotrzymywanych norm jakościowych wody pitnej w osiedlu Sadul

Odpowiedź na interpelację nr 7 z dnia 08.01.2014

Pismo z 03.02.2014 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację

Odpowiedź z dnia 03.03.2014 w sprawie notorycznie niedotrzymywanych norma jakościowych wody pitnej w osiedlu Sadul

Dodatkowa odpowiedź z dnia 22.04.2014 w sprawie inwestycji wodociągowych w osiedlu Sadul


Interpelacja nr 6 (1/RO) z 04.11.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie zaangażowania Zarządu Dzielnicy Wawer w ochronę lasu w osiedlu Sadul w projektowanym obszarze I7.4MN w projekcie MPZP Sadul

Odpowiedż na interpelację nr 6 z dnia 26.11.2013


Interpelacja nr 5 (2/RO) z 04.11.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie budowy chodnika w ulicy Mirtowej od posesji Mirtowa 18 do ulicy Mydlarskiej

Odpowiedź na Interpelację nr 5 z 02.12.2013


Interpelacja nr 4 z 04.11.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie odwodnienia w osiedlu Sadul

Odpowiedź na Interpelację nr 4 z dnia 02.12.2013


Interpelacja nr 3 (264) z 15.03.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki) w sprawie ulicy Mydlarskiej

Odpowiedź na interpelację nr 3 z 23.04.2013

Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – warunki zabudowy dla  osiedla przy dzisiejszych ulicach Sumaków i Jankowskiego

Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – mapa terenu

Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – analiza zagospodarowania terenu

Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – analiza zagospodarowania terenu – mapa

Załącznik do odpowiedzi na interpelację nr 3 – uzgodnienia obsługi komunikacyjnej osiedla


Interpelacja nr 2 z 22.01.2013 (z inicjatywy p. Piotra Rybarczyka) w sprawie placu zabaw przy ul. Gajowej

Odpowiedź na interpelację nr 2 z 18.02.2013

Pismo z 24.04.2013 do Pani Burmistrz w sprawie placu zabaw

2013.06.20 – Pismo od UD Wawer będące uzupełnieniem odpowiedzi na interpelację w sprawie placu zabaw


Interpelacja nr 1z 07.01.2013 (z inicjatywy p. Rafała Czerwonki i p.Piotra Rybarczyka) w sprawie budowy przedłużenia ulicy Mydlarskiej

Załącznik do interpelacji nr 1

Odpowiedź na Interpelację nr 1 z 23.01.2013