Tag: WCK

Dlaczego przewodniczący rad osiedli Wawra pytali o pracowników WCK? Z powodu powołania koleżanki i kolegi.

Pytania samorządowców osiedli Wawra w sprawie powołania pracowników Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) zostały zadane dlatego, że oficjalne dokumenty umieszczane na stronach internetowych urzędu m.st. Warszawy wykazywały niespójność.

Według znanych publicznie dokumentów, dyrektora wawerskich instytucji kultury powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Wynika …

Wojewoda pyta prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z dniem 9 maja br. zapytaniem do prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały (nr LXXX/2053/2014 z 03-04-2014 ) o połączeniu Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin”, Klubu Kultury „Radość” …

Jak Burmistrz Jolanta Koczorowska wyjaśniała sprawę klubów kultury i WCK w Wawrze?

Fragment wypowiedzi (na podstawie zapisu magnetofonowego udostępnionego przez Biuro Obsługi Rady Dzielnicy Wawer) Jolanty Koczorowskiej, burmistrz Dzielnicy Wawer, podczas sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 15.04.2014 roku w punkcie: przedstawienie wyjaśnień przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odnośnie procedowania uchwały …