Archiwum dla Czerwiec, 2014

Prezydent Warszawy odpowiada Wojewodzie w sprawie klubów kultury w Wawrze i WCK

Prezydent Warszawy przesłał do Wojewody Mazowieckiego pismo dotyczące uchwały o klubach kultury i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury (WCK). Wcześniej Wojewoda pytał o merytoryczne zmiany w projekcie tej uchwały (czytaj pismo Wojewody do Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.06.2014)  – …

Zagłosuj już teraz na projekty obywatelskie w Sadulu!

Do 30 czerwca br. trwa głosowanie na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok. W osiedlu Sadul możemy wybierać spośród 7-miu projektów:

1. Aktywny mieszkaniec Sadula
2. Ścieżka zdrowia
3. Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
4. Wprowadzenie na terenie …

Dalsze szczegóły i działania w sprawie masztów przy ul. Lucerny

Parlament Europejski: „dopuszczalne wartości miar ekspozycji obywateli na pola elektromagnetyczne są przestarzałe.” Wawerskie osiedla interweniują u Prezydenta Warszawy i Ministerstwa Środowiska w sprawie rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej na działce WSH „Fala” przy ul. Lucerny.

Wawerskie osiedla Zerzeń i Sadul …

Wezwanie do Prezydenta Warszawy o zawieszenie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK

Do Prezydenta Warszawy skierowano wezwanie o zawieszenie wykonania uchwały LXXX/2053/2014 Rady Warszawy w sprawie połączenia wawerskich klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury. Wezwanie skierowano w związku z wniesieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosku o uchylenie ww. uchwały (czytaj …

Wojewoda odpowiada w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego

W związku z zapytaniem radnego W. Zalewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie dotyczącej łączenia mandatu radnego z pełnieniem funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej w m.st. Warszawa przez Norberta Szczepańskiego, Wojewoda Mazowiecki przesłał następującą odpowiedź z dnia 26.05.2014

UD Wawer nie uznaje mieszkańców os. Sadul za stronę w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę kolejnego masztu telefonii komórkowej przy Lucerny

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa (WAB) A. Celińska odmawia uznania mieszkańców os. Sadul za stronę w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę trzeciej stacji bazowej (trzeci maszt) telefonii komórkowej przy ul. Lucerny na terenie działki, której właścicielem jest Warszawska Spółdzielnia Handlowa …

Co odpowie Prezydent Warszawy Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie WCK?

Wojewoda Mazowiecki pyta Prezydenta Warszawy o zmiany merytoryczne w statucie Wawerskiego Centrum Kultury: „Czy wnioskodawca przed przedłożeniem Radzie m.st. Warszawy projektu Uchwały Nr LXXX/2053/20l4 Rady m.st. Warszawy dokonał zmian merytorycznych w §§ 9 i 10 Statutu WCK?”

Projekt statutu WCK, …

Sanepid potwierdza konieczność odbioru odpadów raz w tygodniu dla zabudowy jednorodzinnej

W dniu 20.05.2014 Zarząd Osiedla Sadul zwrócił się z wnioskiem do Sanepidu o zbadanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców dzielnicy Wawer, związanego z długim okresem przechowywania odpadów komunalnych na swoich posesjach i w swoich domach. Stosunkowo szybko, bo już 29.05.2014 …

Skarga do WSA na uchwałę Rady m.st. Warszawy dot. klubów kultury i WCK w Wawrze

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) wpłynęła skarga dot. uchwały LXXX/2053/2014 Rady Warszawy. Celem skargi jest uchylenie i wstrzymanie wykonania ww. uchwały o połączeniu klubów kultury i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) w dzielnicy Wawer.

Wcześniej Wojewoda Mazowiecki i Rada …

Wezwanie do wojewody i prezydenta Warszawy do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego

Do wojewody, prezydenta m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Wawer skierowano wezwania do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie unieważnionych uchwał rad osiedli: Miedzeszyn, Marysin Wawerski Północny i Sadul  w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego. Uchylenie przez Radę Dzielnicy Wawer uchwał …

Jak prezydent Gronkiewicz-Waltz odpowiada wojewodzie w sprawie WCK?

W związku z zapytaniem wojewody do prezydenta Gronkiewicz-Waltz w sprawie projektu uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury, prezydent Warszawy przesłał w odpowiedzi dwa pisma: pismo z 20.05.2014 i pismo z 21.05.2014.
Wojewoda w …