Miesiąc: czerwiec 2014

Wezwanie do Prezydenta Warszawy o zawieszenie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK

Do Prezydenta Warszawy skierowano wezwanie o zawieszenie wykonania uchwały LXXX/2053/2014 Rady Warszawy w sprawie połączenia wawerskich klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury. Wezwanie skierowano w związku z wniesieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosku o uchylenie ww. uchwały (czytaj …

UD Wawer nie uznaje mieszkańców os. Sadul za stronę w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę kolejnego masztu telefonii komórkowej przy Lucerny

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa (WAB) A. Celińska odmawia uznania mieszkańców os. Sadul za stronę w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę trzeciej stacji bazowej (trzeci maszt) telefonii komórkowej przy ul. Lucerny na terenie działki, której właścicielem jest Warszawska Spółdzielnia Handlowa …

Wezwanie do wojewody i prezydenta Warszawy do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego

Do wojewody, prezydenta m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Wawer skierowano wezwania do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie unieważnionych uchwał rad osiedli: Miedzeszyn, Marysin Wawerski Północny i Sadul  w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego. Uchylenie przez Radę Dzielnicy Wawer uchwał …