Archiwum dla Luty, 2014

Komisja Inwestycyjna chce realizacji budowy ulicy Mydlarskiej

W dniu 26 lutego br. Komisja Inwestycyjna Rady Dzielnicy Wawer, ku zadowoleniu Rady Osiedla Sadul i zapewne przede wszystkim mieszkańców osiedla Sadul, podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania realizacji budowy południowego odcinka ulicy Mydlarskiej. Teraz wszystko w rękach Zarządu Dzielnicy …

Filia Poczty Polskiej przy ul. Lucerny będzie działać sprawniej

Poczta Polska SA Region Sieci Warszawa-Miasto przychyliła się do wniosku Rady Osiedla Sadul w sprawie usprawnienia funkcjonowania filii urzędu pocztowego przy ul. Lucerny (pismo Poczty Polskiej z dnia 20 lutego 2014). W godzinach popołudniowych będą czynne 2 okienka …

Radni wawerscy zmarnowali roczną pracę wawerskiej komisji statutowej, działającej na rzecz osiedli w Wawrze.

Podczas XLII sesji rady dzielnicy Wawer w dniu 11.02.2014 zrezygnowano z podjęcia uchwały w sprawie związanej ze statutami osiedli w Wawrze. Zrezygnowano również z powołania komisji statutowej. Prace dotychczasowej komisji przyniosły efekt w postaci wypracowania poprawionego statutu osiedli. Niestety, …

Będzie jeszcze gorzej śmierdzieć w Wawrze

Tak tak, będzie jeszcze gorzej śmierdzieć w Wawrze w związku z wejściem w życie, od 1 lutego br. nowego harmonogramu firmy PPHU Lekaro dla dzielnicy Wawer, przewidującego codwutygodniowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz comiesięczny odbiór odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej.  …

Interpelujemy w sprawie przepełnionych koszy ulicznych, pytamy także dodatkowo w sprawie poprawy jakości wody pitnej i ulicy Mydlarskiej

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Sadul podjęliśmy uchwałę w sprawie wystosowania interpelacji związanej z wyjaśnieniem zasad funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odbioru śmieci z koszy ulicznych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią interpelacji nr 10 z

MSM ZWAR podwyższa opłaty za odprowadzanie ścieków.

Opłaty za ścieki w osiedlu Sadul zostały podwyższone. Zarząd MSM ZWAR (spółdzielnia mieszkaniowa) poinformował mieszkańców, że na podstawie uchwały rady nadzorczej z końca styczna 2014 ulega podwyższeniu opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni. Od 1 marca 2014 miesięczna opłata wynosić …

Zmiana parkowania na ul. Murarskiej

Po interwencji mieszkańców i Rady Osiedla Sadul w sprawie parkowania pojazdów na ul. Murarskiej (odcinek od ul. Wapiennej do ul. Mydlarskiej), Urząd Dzielnicy Wawer poinformował RO Sadul pismem z dnia 03.02.2014, iż rozważa wprowadzenie zakazu parkowania po jednej stronie …

Negatywna opinia Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie Wawerskiego Centrum Kultury (WCK).

Zamiar połączenia klubów kultury w Wawrze, związany z pomysłem utworzenia tzw. WCK (Wawerskie Centrum Kultury), został oceniony negatywnie przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Negatywna opinia z 6 grudnia 2013 roku dotyczy rzetelności i gospodarności w odniesieniu do uchwał: nr

Zapraszamy do zgłaszania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego

Z budżetu Dzielnicy Wawer została wydzielona kwota 842.000 zł z podziałem na 13 osiedli na realizację w 2015 roku zwycięskich projektów w ramach budżetu partycypacyjnego.

O przeznaczeniu tej kwoty będą mogli zadecydować mieszkańcy Warszawy.

Jak zadecydować o części budżetu dzielnicy?