Archiwum dla tagu: Sumaków

Sadul łączy się z Międzylesiem

Widać już kształt przyszłej drogi łączącej osiedle Sadul i Międzylesie. W dalszym ciągu trwają jeszcze prace związane z budową kanalizacji pod przedłużeniem ulicy Mydlarskiej, a także w ulicy Sumaków. Na dniach ma rozpocząć się budowa kanalizacji w ulicy Jankowskiego. Do …

Porzucili budowę na Sumaków i Jankowskiego?

Sposób prowadzenia prac w ulicach Sumaków i Jankowskiego przerósł moje wszelkie wyobrażenia. Mija już ósmy tydzień odkąd wykonawca rozkopał obydwie te ulice. Obecnie plac budowy wygląda na porzucony, a głębokie wykopy nie są w ogóle zabezpieczone. W dniu wczorajszym w …

„Jakoś damy radę” czyli chaos na budowie przedłużenia Mydlarskiej

Na początku grudnia zeszłego roku wznowiona została po kilkumiesięcznej przerwie budowa przedłużenia ulicy Mydlarskiej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mimo, iż sam fakt rozpoczęcia budowy cieszy to sposób prowadzenia prac pozostawia wiele do życzenia.

Wykonawca nie potrafi przedstawić …

Czekamy na korektę szkolnych obwodów

O konieczności korekty obwodów szkolnych dla części naszego osiedla pisałem we wpisie: Niezbędna jest korekta granic szkolnych obwodów w naszym osiedlu. W piśmie z dnia 27.07.2016 roku, będącym odpowiedzią na moją interpelację w tej sprawie otrzymałem konkretną informację, …

Bliżej do budowy przedłużenia Mydlarskiej. Dlaczego tylko 5 metrów szerokości?

Sprawa budowy przedłużenia ulicy Mydlarskiej ciągnie się już 10 lat. Całą historię związaną z przybliżaniem się do budowy tej ulicy można prześledzić na stronie „Budowa ulicy Mydlarskiej„. Ostatnio osiągniętym krokiem jest powstanie projektu technicznego tej ulicy.  Nieco przybliża …

Niezbędna jest korekta granic szkolnych obwodów w naszym osiedlu

Ulice Edmunda Jankowskiego oraz Sumaków w osiedlu Sadul są błędnie przyporządkowane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 2 oraz Gimnazjum nr 103 przy ul. Alpejskej 16.

Ulica Maksymiliana Roli w osiedlu Sadul nie ma żadnego przyporządkowania …

Historia pewnego odcinka ulicy Mydlarskiej….

…czyli o tym jak zmieniał się status części ulicy Mydlarskiej z drogi publicznej na niepubliczną i z powrotem, o tym jak mieszkańcy od 7 lat walczą o budowę tej drogi, o tym jak poprzedni wiceburmistrz dzielnicy, Pan Zdzisław Gójski nigdy …

MPWiK odpowiada w sprawie kanalizacji na terenie osiedla Sadul

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) poinformowało osiedle Sadul pismem z 27.08.2014, że prowadzone są prace zmierzające do udostępnienia sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul w 2015 roku. Jednak – zaznacza MPWiK – realizacja budowy uzależniona jest od wielu spraw. …

Rozpoczęcie procedury budowy kanalizacji w ulicy Mydlarskiej

Z zadowoleniem informujemy Państwa, iż wszczęte zostało postępowanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Mydlarskiej zgodnie z Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 20 grudnia 2013 roku. To kolejny krok przybliżający osiedle Sadul do rozwiązań współczesnego świata związanych z …

Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Mydlarskiej, Jankowskiego, Sumaków i Roli zgłoszona do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI).

Na podstawie pisma Zarządu Osiedla Sadul z dnia 08.10.2013 Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer zgłosił za pośrednictwem Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego MPWiK S.A. budowę kanalizacji ściekowej w ulicach Mydlarska, Jankowskiego, Sumaków i Roli – patrz pismo

Zero empatii i dobrej woli ze strony Zarządu Dzielnicy w sprawie Mydlarskiej

W czwartek 13.06.2013 odbyliśmy (tzn. Zarząd Osiedla w osobach Rafała Czerwonki i Piotra Rybarczyka) spotkanie z wiceburmistrzem Wawra Panem Adamem Godusławskim. Nie mieliśmy do czynienia jeszcze nigdy z takim brakiem zrozumienia, brakiem dobrej woli i ignorancji.

Mieszkańcy okolic południowego odcinka …

Dzielnica nie pomoże mieszkańcom Mydlarskiej

Dzielnica nie potrafi pomóc mieszkańcom z ulicy Mydlarskiej, róg ul. Jankowskiego, Sumaków i Roli.  Dzielnica nie planuje nowej nawierzchni na tym odcinku nawet w wieloletniej prognozie finansowej. Czytaj pismo od Zarządu Dzielnicy Wawer z 13 maja 2013r.…

Dalszy ciąg w sprawie ulicy Mydlarskiej

Otrzymaliśmy odpowiedź na Interpelację nr 3 w sprawie ulicy Mydlarskiej (wszystkie dokumenty w zakładce Interpelacje).  W ramach odpowiedzi otrzymaliśmy dokumenty związane z pozwoleniem na budowę osiedla przy dzisiejszych ulicach Jankowskiego i Sumaków a więc na wysokości brakującego odcinka ulicy …

Czy woda z kranu nadaje się do picia?

Z wielu kranów w osiedlu Sadul leci żółta woda. Czy w ogóle nadaje się ona do picia? Na wniosek mieszkańców napisaliśmy pismo w tej sprawie do Pani Burmistrz Wawra Jolanty Koczorowskiej oraz do Sanepidu. Póki co największy problem z wodą …

Błędne granice Sadula w MSI

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Sadul w dniu 04.02.2013 podjęliśmy stanowisko związane z błędnym oznaczeniem granic Osiedla Sadul w Miejskim Systemie Informacji. Do dnia dzisiejszego bowiem część południowego obszaru osiedla Sadul oznaczana jest na budynkach i ulicach jako Międzylesie. Dotyczy …