Śmieci

Korespondencja w sprawie śmieci:

2014.07.10 – Odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie poszczególnych wersji Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie m.st. Warszawy

2014.06.23 – Wniosek do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnym o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie poszczególnych wersji Regulaminu utrzymania porządku i czystości n terenie m.st. Warszawy

2014.05.29 – Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej

2014.05.20 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do wojewódzkiego i powiatowego SANEPID-u w sprawie zagrożenia chorobotwórczego w związku ze zmniejszeniem częstotliwości odbioru śmieci

2014.04.30 – Pismo Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

2014.04.15 – Pismo od Burmistrza Dzielnicy Wawer będące odpowiedzią na pismo z dnia 12.02.2014 w sprawie częstotliwości odbioru śmieci w osiedlu Sadul

2014.02.12 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Zarządu Dzielnicy Wawer oraz PPHU Lekaro w sprawie częstotliwości odbioru śmieci z zabudowy jednorodzinnej w osiedlu Sadul

2013.05.20 – Pismo Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer w sprawie kontenerów na śmieci wielkogabarytowe

2013.02.12 – Pismo Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer w sprawie kontenerów na śmieci wielkogabarytowe