Miesiąc: wrzesień 2013

MSM ZWAR do mieszkańców posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej: sami musicie konserwować i usuwać awarie sieci kanalizacyjnej, podłączonej do oczyszczalni.

Według spółdzielni MSM ZWAR, eksploatatora oczyszczalni w osiedlu Sadul, (patrz pismo MSM/146/2010), mieszkańcy osiedla Sadul, których posesje podłączone są do lokalnej sieci kanalizacyjnej, a tym samym do oczyszczalni, muszą sami konserwować i usuwać awarie tej infrastruktury. Oto co napisano …

Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o „szkoleniach w Moskwie”, „ruskich serwerach”, zarzutach o fałszowaniu wyborów oraz podważaniu polskiego systemu demokratycznego.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW)wydała 16.09.2013 roku ważne oświadczenie  o podważaniu polskiego systemu demokratycznego. Tekst oświadczenia znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://pkw.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-16-wrzesnia-2013-r.html . „Od pewnego czasu – pisze PKW – w środkach społecznego przekazu rozpoczęto […] kampanię negatywną, polegającą …

20 tysięcy złotych od domku za podłączenie do kolektora W. Odchody pochłaniają dochody. Po spotkaniu na temat odtworzenia nawierzchni ulic po budowie kolektora W w dniu 16.09.2013

W dniu 16 września br. odbyło się spotkanie na temat odtworzenia nawierzchni ulicy Trakt Lubelski po pracach związanych z budową kolektora W. Chciałoby się rzec nareszcie!

Poniżej kilka najciekawszych informacji, które zapamiętaliśmy z tego spotkania.

Największą bolączką prac które już …