Archiwum dla Wrzesień, 2013

MSM ZWAR do mieszkańców posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej: sami musicie konserwować i usuwać awarie sieci kanalizacyjnej, podłączonej do oczyszczalni.

Według spółdzielni MSM ZWAR, eksploatatora oczyszczalni w osiedlu Sadul, (patrz pismo MSM/146/2010), mieszkańcy osiedla Sadul, których posesje podłączone są do lokalnej sieci kanalizacyjnej, a tym samym do oczyszczalni, muszą sami konserwować i usuwać awarie tej infrastruktury. Oto co napisano …

Czy budżet partycypacyjny będzie należał do mieszkańców dzielnicy Wawer?

Wkrótce (do 9 października) ma być powołany w Wawrze zespół ds. budżetu partycypacyjnego.  Władze Wawra wycofały się z pierwszej propozycji składu zespołu, który w 40% miał być reprezentowany przez urzędników (link do pisma w tej sprawie od burmistrza, Pani

SPOTKANIE ODWOŁANE Spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów Piotrem Guziałem – 03.10.2013 godz. 18:30, Lucerny 110

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Ursynów, Piotrem Guziałem w czwartek, 03.10.2013 o godzinie 18:30 w pawilonie Osiedla Sadul, ul. Lucerny 110, Warszawa.

 …

Kanalizacja w osiedlu Sadul: Rada i Zarząd Osiedla Sadul zwracają się do Prezydenta m.st. Warszawy

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul do Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.09.2013r.

Sprawy bieżące – plac zabaw, głosowanie na siłownie plenerowe, spotkanie Przewodniczących RO w UD i budżet obywatelski.

Kilka miesięcy temu interweniowaliśmy w sprawie utrzymania placu zabaw w osiedlu Sadul. Skończyło się na tym, że z jednej strony Urząd Dzielnicy „powalczy” o aktualną działkę przy Gajowej, a z drugiej strony zarezerwuje działkę na rogu Mirtowej i Mydlarskiej pod …

Usunięcie obumarłych topoli przy ul. Lucerny

W sprawie usunięcia obumarłych drzew przy ulicy Lucerny , w tym 4 topoli przy Lucerny 106 otrzymaliśmy pismo z Wydziału Ochrony Środowiska:

Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2013 r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w …

Będą komisje w obwodach odrębnych w czasie referendum…

…czyli Komisarz wyborczy i PKW na straży prawa. Komisarz wyborczy wezwał Radę m.st. Warszawy do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obwodów odrębnych w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy.

Niektórzy radni wydają się ustawiać ponad prawem i przeciwko …

26.09.2013, o 18:30, w szkole na ul. Korynckiej spotkanie w sprawie kanalizacji w os. Wawer.

Przyjdź i posłuchaj, co Cię czeka w os. Sadul: 40 mb. przyłącza= 20000 zł. Przeczytaj ulotkę MPWiK i porównaj, ile przepłacasz za ścieki w oczyszczalni w os. Sadul, eksploatowanej przez MSM ZWAR przy milczącej zgodzie Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Wawer …

Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o „szkoleniach w Moskwie”, „ruskich serwerach”, zarzutach o fałszowaniu wyborów oraz podważaniu polskiego systemu demokratycznego.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW)wydała 16.09.2013 roku ważne oświadczenie  o podważaniu polskiego systemu demokratycznego. Tekst oświadczenia znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://pkw.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-16-wrzesnia-2013-r.html . „Od pewnego czasu – pisze PKW – w środkach społecznego przekazu rozpoczęto […] kampanię negatywną, polegającą …

20 tysięcy złotych od domku za podłączenie do kolektora W. Odchody pochłaniają dochody. Po spotkaniu na temat odtworzenia nawierzchni ulic po budowie kolektora W w dniu 16.09.2013

W dniu 16 września br. odbyło się spotkanie na temat odtworzenia nawierzchni ulicy Trakt Lubelski po pracach związanych z budową kolektora W. Chciałoby się rzec nareszcie!

Poniżej kilka najciekawszych informacji, które zapamiętaliśmy z tego spotkania.

Największą bolączką prac które już …

Rozwiązanie problemu kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul?

Warszawa, wrzesień 2013
ROZWIĄZANIE PROBLEMU KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI W OSIEDLU SADUL.
Termin realizacji: 2015

LICZBA PODMIOTÓW /GOSPODARSTW PODŁĄCZONYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI – OK. 540 / dane z 2011 r /
LICZBA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI ODBIORU ŚCIEKÓW: 2400…

Warszawa a samorządy zagraniczne. Z powodu referendum

W październiku 2013 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jak funkcjonuje stolica widzi każdy, kto w niej mieszka lub pracuje. Ocena należy do mieszkańców: dzielnic i osiedli. Tych pierwszych jest 18. Największą obszarowo jest Wawer. Mieszka tu …

Spotkanie na temat przebudowy Traktu Lubelskiego i Zwoleńskiej

Po sąsiedzku w osiedlu Zerzeń, w najbliższą środę 18 września o godzinie 19:00 w Domu Parafialnym w Zerzniu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy ulic Trakt Lubelski i Zwoleńska. Spotkanie prowadzić będzie Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w pasie drogowym …

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul – wyłożenie i dyskusja. Weź udział!

Link do informacji o wyłożeniu MPZP Sadul.

OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu …

Jest 10 propozycji na lokalizacje siłowni plenerowych w Wawrze

Urząd Dzielnicy Wawer na swoim fanpage-u opublikował informację na temat wyboru 10 najpopularniejszych propozycji na lokalizacje siłowni plenerowych w Wawrze w związku z projektem Pani Prezydent m.st. Warszawy w sprawie budowy 100 takich siłowni pn. „Warszawa w dobrej kondycji”:

Znamy