Archiwum dla tagu: ZWAR

ZWAR nie odpuszcza działki pod oczyszczalnią

12 października 2017 roku Sąd Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, po rozpoznaniu wniosku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWAR” o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej (działka 67/2) postanowił oddalić wniosek i zasądzić od spółdzielni zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Poniżej znajdują się główne części uzasadnienia …

MSM ZWAR próbuje zasiedzieć działkę z oczyszczalnią ścieków

W osiedlu Sadul mamy bardzo mało działek, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa i na których możliwe byłoby zlokalizowanie funkcji publicznych. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZWAR jedną z niewielu takich działek próbuje właśnie w osiedlu Sadul odebrać miastu. Chodzi o próbę …

Co dalej z terenem oczyszczalni ścieków i bezpośrednią okolicą?

Oczyszczalnia ścieków nie jest już zasilana ściekami komunlanymi bowiem te płyną już kanałem ściekowym w ulicy Mydlarskiej, a następnie w ulicy Lucerny by dotrzeć do kolektora W. Co dalej będzie się zatem działo z terenem oczyszczalni ścieków?

W chwili obecnej …

MPWiK przejęło sadulskie ścieki

W dniu wczorajszym istniejąca sieć kanalizacyjna podłączona dotychczas do lokalnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Mirtowej została w całości przełączona do sieci miejskiej w wybudowanym kanale ściekowym w ulicy Mydlarskiej i w ulicy Lucerny. To historyczny moment dla naszego osiedla. I …

Sprawa molocha na rogu Mieleckiej i Osadniczej

Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa budynku wielorodzinnego na rogu ulicy Mieleckiej i Osadniczej w naszym osiedlu. Budynek miałby pomieścić aż 57 lokali mieszkalnych! Nie mieściło się natomiast w głowach wielu mieszkańców, że na tak małej działce wśród zabudowy jednorodzinnej …

Problem własności kanalizacji w osiedlu Sadul ciągle nierozwiązany

Jeden z najbardziej niepokojących problemów osiedla Sadul czyli problem braku właściciela istniejącej kanalizacji jest ciągle nierozwiązany. Po raz kolejny domagam się uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu …

MPWiK odpowiada w sprawie kanalizacji na terenie osiedla Sadul

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) poinformowało osiedle Sadul pismem z 27.08.2014, że prowadzone są prace zmierzające do udostępnienia sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul w 2015 roku. Jednak – zaznacza MPWiK – realizacja budowy uzależniona jest od wielu spraw. …

Wiceprezydent Warszawy do wiceprzewodniczącej Rady Warszawy w sprawie infrastruktury kanalizacyjnej w osiedlu Sadul. Co na to Dzielnica Wawer tj. jej zarząd (burmistrz) i rada (radni)?

Wiceprezydent Warszawy J. Dąbrowski odpowiedział w piśmie z 11.04.2014 wiceprzewodniczącej Rady Warszawy E. Masny na jej interpelację w sprawie wezwania z Rady Osiedla Sadul do Rady m.st. Warszawy (i innych podmiotów) odnośnie do infrastruktury kanalizacyjnej (oczyszczalni i sieci) w osiedlu …

Biuro Gospodarki Nieruchomościami odpowiada na interpelację RO Sadul w sprawie MSM ZWAR

W związku z interpelacją 9/2014 Biuro Gospodarki Nieruchomościami skierowało sprawę do Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Wawer o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem, odnośnie do zawarcia umowy dzierżawy czasowej i zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu przez MSM ZWAR. Zapraszamy …

Biuro Gospodarki Nieruchomościami idzie do sądu przeciwko Spółdzielni ZWAR w sprawie działki pod oczyszczalnią

Biuro Gospodarki Nieruchomościami (BGN) informuje Zarząd Osiedla Sadul w sprawie działki, na której znajduje się oczyszczalnia w osiedlu Sadul. Spółdzielnia MSM ZWAR nie chce zawrzeć umowy na dzierżawę gruntu. BGN kieruje sprawę do sądu. Zapraszamy do zapoznania się z pismem

Interpelacja radnej Rady Warszawy w sprawie wezwania RO Sadul odnośnie sadulskiej oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

Wiceprzewodnicząca Rady Warszawa Ewa Masny zwróciła się z interpelacją z 26 marca 2014r.  w sprawie kanalizacji  (oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej) w osiedlu Sadul. Odpowiedzi na tą interpelację z  dnia 11 kwietnia 2014r., z upoważnienia prezydenta Warszawy, udzielił były …

MSM ZWAR podwyższa opłaty za odprowadzanie ścieków.

Opłaty za ścieki w osiedlu Sadul zostały podwyższone. Zarząd MSM ZWAR (spółdzielnia mieszkaniowa) poinformował mieszkańców, że na podstawie uchwały rady nadzorczej z końca styczna 2014 ulega podwyższeniu opłata za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni. Od 1 marca 2014 miesięczna opłata wynosić …

Negatywna opinia Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie Wawerskiego Centrum Kultury (WCK).

Zamiar połączenia klubów kultury w Wawrze, związany z pomysłem utworzenia tzw. WCK (Wawerskie Centrum Kultury), został oceniony negatywnie przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Negatywna opinia z 6 grudnia 2013 roku dotyczy rzetelności i gospodarności w odniesieniu do uchwał: nr

Działka przy ul. Paczkowskiej – sprawa o zasiedzenie a kanalizacja i ścieki w osiedlu Sadul.

Według Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 102, 04-713 Warszawa, zgodnie z ewidencją gruntów, nieruchomość (działka)  położona przy ul. Paczkowskiej, oznaczona jako działka ewid. nr 63/78 z obrębu 3-11-33, nie ma ustalonego …

Spółdzielnia ZWAR wydaje zgodę na podłączenie do oczyszczalni kolejnego podmiotu, mimo że nie jest właścicielem sieci kanalizacyjnej.

Spółdzielnia ZWAR nadal wydaje zgodę na podłączenie do lokalnej oczyszczalni kolejnym właścicielom posesji w osiedlu Sadul. Spółdzielnia wskazuje sposób podłączenia do oczyszczalni przy wykorzystaniu sieci kanalizacyjnej, której nie jest właścicielem. Spółdzielnia nie informuje tych właścicieli o stanie własności sieci oraz …