Tag: ZWAR

ZWAR nie odpuszcza działki pod oczyszczalnią

12 października 2017 roku Sąd Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, po rozpoznaniu wniosku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZWAR” o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej (działka 67/2) postanowił oddalić wniosek i zasądzić od spółdzielni zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Poniżej znajdują się główne części uzasadnienia …

Wiceprezydent Warszawy do wiceprzewodniczącej Rady Warszawy w sprawie infrastruktury kanalizacyjnej w osiedlu Sadul. Co na to Dzielnica Wawer tj. jej zarząd (burmistrz) i rada (radni)?

Wiceprezydent Warszawy J. Dąbrowski odpowiedział w piśmie z 11.04.2014 wiceprzewodniczącej Rady Warszawy E. Masny na jej interpelację w sprawie wezwania z Rady Osiedla Sadul do Rady m.st. Warszawy (i innych podmiotów) odnośnie do infrastruktury kanalizacyjnej (oczyszczalni i sieci) w osiedlu …

Spółdzielnia ZWAR wydaje zgodę na podłączenie do oczyszczalni kolejnego podmiotu, mimo że nie jest właścicielem sieci kanalizacyjnej.

Spółdzielnia ZWAR nadal wydaje zgodę na podłączenie do lokalnej oczyszczalni kolejnym właścicielom posesji w osiedlu Sadul. Spółdzielnia wskazuje sposób podłączenia do oczyszczalni przy wykorzystaniu sieci kanalizacyjnej, której nie jest właścicielem. Spółdzielnia nie informuje tych właścicieli o stanie własności sieci oraz …