Archiwum dla Wrzesień, 2016

Do wykonania drobne naprawy gwarancyjne Sadulskiego Zakątka

Stosunkowo szybko potrzebna jest konserwacja poszczególnych elementów Sadulskiego Zakątka. Świadczyć to może o słabej jakości niektórych elementów zainstalowanej infrastruktury. Zgłosiłem do Zarządu Dzielnicy Wawer oraz do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer uszkodzoną kładkę na mini placu zabaw oraz duże …

Na co czekają z uchwaleniem sadulskiego planu zagospodarowania?

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul przystąpiono na podstawie Uchwały nr XLIV/1392/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.11.2008r. W okresie od 16.09.2013r. do 16.10.2013r. projekt tego planu był wyłożony do publicznego wglądu, a w dniu 27.09.2013r. odbyła się …

Sadulski Zakątek podpisany. Bardzo mi miło.

Domyślam się, że napis „Centrum Sportowe imienia p. Radnego Rafała Czerwonki”, który pojawił się na Sadulskim Zakątku, ma być swego rodzaju złośliwością wobec mojej osoby, ale tak się uśmiałem, że póki co nie mam nawet zamiaru tego usuwać. W sumie …

Bezpański problem deszczówki

O problemie związanym z odprowadzaniem wód deszczowych przy zabudowie wielorodzinnej pisałem we wpisie: Więcej deszczówki przy nowej zabudowie wielorodzinnej. Poprosiłem Zarząd Dzielnicy Wawer o rozwiązanie tego problemu (w interpelacji złożonej w dniu 20.07.2016) poprzez wyegzekwowanie od inwestorów zabudowy …