W grudniu 2013 roku powstał obszerny raport pod nazwą „Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do 2020 roku”. Ten strategiczny dokument dawał nadzieje na budowę konkretnej infratruktury rowerowej w siedmioletniej perspektywie. Jeśli chodzi o Wawer w dokumencie uwzględniono cztery drogi dla …