Archiwum dla tagu: Prezydent m.st. Warszawy

Sprawa molocha na rogu Mieleckiej i Osadniczej

Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa budynku wielorodzinnego na rogu ulicy Mieleckiej i Osadniczej w naszym osiedlu. Budynek miałby pomieścić aż 57 lokali mieszkalnych! Nie mieściło się natomiast w głowach wielu mieszkańców, że na tak małej działce wśród zabudowy jednorodzinnej …

Mieszkańcy na ul. Paczkowskiej tracą cierpliwość i zaufanie do władz dzielnicy Wawer. Ile można czekać?!

Ulica Paczkowska – na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej – nie była utwardzona od zakończenia II wojny światowej. Być może była przed wojną, choć mało to prawdopodobne, wziąwszy pod uwagę inwestycyjny „rozmach” sanatorów II RP. Na tym odcinku …

Co odpowie Prezydent Warszawy Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie WCK?

Wojewoda Mazowiecki pyta Prezydenta Warszawy o zmiany merytoryczne w statucie Wawerskiego Centrum Kultury: „Czy wnioskodawca przed przedłożeniem Radzie m.st. Warszawy projektu Uchwały Nr LXXX/2053/20l4 Rady m.st. Warszawy dokonał zmian merytorycznych w §§ 9 i 10 Statutu WCK?”

Projekt statutu WCK, …

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …

Sadul odwołał Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz

Gdyby miasto Warszawa sprowadzić tylko do osiedla Sadul to Pani Prezydent m.st. Warszawy zostałaby odwołana we wczorajszym (13.10.2013) referendum wyborczym. W lokalu wyborczym przy ulicy Lucerny 110 na 2064 uprawnione osoby swój głos wyborczy oddały 634 osoby co daje frekwencję …

Kanalizacja w osiedlu Sadul: Rada i Zarząd Osiedla Sadul zwracają się do Prezydenta m.st. Warszawy

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul do Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.09.2013r.

Będą komisje w obwodach odrębnych w czasie referendum…

…czyli Komisarz wyborczy i PKW na straży prawa. Komisarz wyborczy wezwał Radę m.st. Warszawy do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia obwodów odrębnych w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy.

Niektórzy radni wydają się ustawiać ponad prawem i przeciwko …

Warszawa a samorządy zagraniczne. Z powodu referendum

W październiku 2013 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jak funkcjonuje stolica widzi każdy, kto w niej mieszka lub pracuje. Ocena należy do mieszkańców: dzielnic i osiedli. Tych pierwszych jest 18. Największą obszarowo jest Wawer. Mieszka tu …

Apel WWS w sprawie referendum

WWS buduje Komitet Honorowy poparcia dla referendum o odwołanie prezydenta m.st. Warszawy. Przybierze on formę apelu o wzięcie udziału w referendum. Podpisy pod apelem będzie można również składać w dzielnicach Warszawy. Apel będzie opublikowany przez WWS – centralnie i w …

Dodatkowe informacje w sprawie Referendum

1. Formularze zgłoszeniowe do komisji obwodowych rejonowych (OKR) ws. referendum można składać do wtorku, 10.9.2013. W tym dniu o godzi 18:00 przy ul. Lucerny 110 w Warszawie odbędzie się spotkanie kandydatów do komisji obwodowych, podczas którego można będzie złożyć formularz …

Referendum w Warszawie. Brak informacji.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym(D. U. 2013 r. poz. 706) przewiduje w Rozdziale 6 „Kampania referendalna” art. 28. 1.: „Kampania referendalna służy wyjaśnieniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który zarządził referendum, istoty problemów rozstrzyganych …

Referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy

13 października 2013 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta m.st. Warszawy. Potrzebni są kandydaci do obwodowych komisji wyborczych, których w Wawrze jest 36. W skład komisji obwodowej wchodzi od 6 do 10 osób. Komisarz wyborczy powołuje w …