Archiwum dla tagu: kanalizacja

Wycięli drzewa przy Lucerny. Rusza budowa kanalizacji?

W minionym tygodniu wycięte zostały już wszystkie te drzewa, które kolidowałyby z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Lucerny. W pustych miejscach, które nie będą przeszkadzały w budowie pojawiły się też nowe nasadzenia drzew. Nie jestem pewien czy można już to …

Kiedy budowa kanalizacji w Lucerny, przedłużeniu Mydlarskiej, Trakcie Lubelskim i całym Sadulu?

W dniu 11 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer, gdzie gośćmi byli przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w osobach Pani Anety Siedlec – Zastępcy Dyrektora Pionu Rozwoju oraz Pana Piotra Wojtuniaka.

Zadałem następujące pytania związane …

MPWiK wybrało projektanta sieci kanalizacyjnej

Spółka MPWiK wyłoniła w przetargu projektanta, który opracuje dokumentację projektową dla sieci kanalizacyjnej i częściowo wodociągowej dla całego osiedla Sadul. Najniższą cenę tj. 118.080,00zł zaproponowała firma: Biuro projektowo – inwestycyjne Zygmunt Lisowski z Chełma. Zapraszam Państwa do zapoznania się z …

Trwa przetarg na projekt sieci kanalizacyjnej w osiedlu

W dniu 24 kwietnia br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie ogłosiło postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie osiedla Sadul. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja br.

Zamówienie to podzielone …

Deklaracja pilnych działań w sprawie kanalizacji w Lucerny

We wpisie „Co dalej z budową kanalizacji w Lucerny?” informowałem o mojej interpelacji w sprawie podjęcia wszelkich możliwych działań prawnych w sprawie faktycznego rozpoczęcia budowy kanalizacji w ulicy Lucerny na odcinku od Mydlarskiej do Mrówczej. To od tego …

Co dalej z budową kanalizacji w Lucerny?

Przetarg na budowę kanalizacji w ulicy Lucerny (na odcinku od Mydlarskiej do Mrówczej) MPWiK ogłosiło w dniu 28.01.2016 roku. Oferty w przetargu zlożyło 21 firm. Kryteriami oceny ofert była cena (98%) i okres gwarancji i rękojmi (2%). Wszystkie firmy zaproponowały …

Dyskusja z MPWiK o kanalizacji w osiedlu Sadul

W dniu 9.11.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer z przedstawicielami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie – Panem Piotrem Wojtunikiem oraz Panem Arkadiuszem Małeckim – Dyrektorem Pionu Rozwoju. Odnośnie osiedla Sadul zadałem tym Panom następujące pytania:…

Przetarg na budowę Mydlarskiej do Zwoleńskiej ogłoszony

W dniu 31 października 2016 roku ogłoszono przetarg na budowę przedłużenia ulicy Mydlarskiej o długości ok. 940 metrów. Droga ta połączy istniejący odcinek ul. Mydlarskiej z ul. Zwoleńską. Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
- budowę jezdni o szerokości 5,0 – 7,0 m,…

Odtwarzanie nawierzchni Mydlarskiej rozpoczęte

Rozpoczęło się dzisiaj odtwarzanie nawierzchni ulicy Mydlarskiej po budowie kanalizacji i wodociągu. Kostka brukowa kładziona jest od strony ulicy Lucerny. Skończy się zatem trwający wiele miesięcy bałagan na tej ulicy.

To niestety nie oznacza, że bałagan z różnego rodzaju budowami …

Od poniedziałku zamknięte przedłużenie Mydlarskiej.

W dalszym ciągu pozostał do wybudowania kanał kanalizacyjnego o średnicy 20cm na dalszym ciągu ulicy Mydlarskiej tj. do ulicy prowadzącej w stronę oczyszczalni ścieków oraz w samej ulicy prowadzącej do oczyszczalni w ramach trwającego zadania budowalnego związanego z inwestycja kanalizacyjna …

MPWiK przejęło sadulskie ścieki

W dniu wczorajszym istniejąca sieć kanalizacyjna podłączona dotychczas do lokalnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Mirtowej została w całości przełączona do sieci miejskiej w wybudowanym kanale ściekowym w ulicy Mydlarskiej i w ulicy Lucerny. To historyczny moment dla naszego osiedla. I …

Słodkich snów przy Mydlarskiej

Najtrudniejszy etap prac związanych z budową kanalizacji w ulicy Mydlarskiej za nami. Brawo dla tych, którzy wytrzymali całodobowy hałas z tym związany. Teraz prace prowadzone są już tylko w godzinach od 7:00 do 19:00, co potwierda Wydział Infrastruktury w piśmie

Nie można zasnąć przy Mydlarskiej

Prace przy budowie kanalizacji od pewnego czasu trwają cała dobę. Wszystko po to aby zdążyć w terminie do 26 marca br. z przełączeniem istniejącej kanalizacji w osiedlu Sadul do nowej rury w ulicy Mydlarskiej i Lucerny. Z jednej strony to …

Cały Sadul powinien mieć już kanalizację!

Patrząc na budowaną kanalizację w ulicy Mydlarskiej w naszym osiedlu wielu z nas zapewne zadaje sobie pytanie: Co z pozostałymi uliczkami w osiedlu Sadul? Kiedy ten przybytek współczesnej cywilizacji jakim jest kanalizacja ściekowa dotrze do każdego zakamarka naszego osiedla?

Na …

Budowa kanalizacji w Mydlarskiej na półmetku

Budowa kanalizacji w ulicy Mydlarskiej dotarła już do ulicy Paczkowskiej. Praca wre mimo siarczystego mrozu.

Jedna ekipa przewierca się wzdłuż Mydlarskiej i kładzie kanał główny na głębokości ok. 6 metrów. Pewnym utrudnieniem dla wykonawcy robót jest istnienie podziemnych instalacji takich …