Archiwum dla tagu: rada osiedla

Zwodzenie w sprawie krótkiego odcinka ulicy Mirtowej

Krótki odcinek ulicy Mirtowej prowadzący w stronę oczyszczalni ścieków jest zaniedbany od dawna, mimo iż właścicielem tej ulicy na ok. 80 metrowym odcinku jest m.st. Warszawa (a może właśnie dlatego?). Chodzi dokładnie o działkę 81/2 z obrębu 3-11-32. Ulica ta …

Prezydium nowej Rady Osiedla Sadul wybrane.

W dniu 11.06.2015 odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej w dniu 16 maja br. Rady Osiedla Sadul. Głównymi punktami porządku obrad było wyłonienie w tajnym głosowaniu Prezydium Rady Osiedla Sadul, tj. Przewodniczącego, 1 lub 2 Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. Prezydium to …

Wyniki wyborów do Rady Osiedla Sadul

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w wyborach do Rady Osiedla Sadul przeprowadzonych w dniu 16 maja 2015 roku jest następująca:

Michał Władysław Bąk 55
Zuzanna Cichocka 47
Jan Cichocki 42
Irmina Gawryszewska 43
Bernard Gawryszewski 46
Ryszard Kozicki 47

15-tu kandydatów do Rady Osiedla Sadul

W dzielnicy Wawer w kolejny weekend (w sobotę, nie w niedzielę!) wybierać będziemy rady osiedlowe w poszczególnych osiedlach (za wyjątkiem osiedla Radość gdzie zgłosiło się tylko 7 kandydatów a wymagane minimum to 9 kandydatów). W osiedlu Sadul wybierać będziemy spośród …

Przyjmowanie kandydatów do rad osiedli tylko do 8 maja

Jeszcze tylko do końca tygodnia przyjmowane są przez Dzielnicową Komisję Wyborczą (Żegańska 1, pok. 112 – łącznik) zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli. Wyrażam nadzieję, że wszystkim nam zależy na powstaniu Rady Osiedla Sadul na następne 4 lata. Aby wybory …

Wybory do Rady Osiedla Sadul w sobotę 16 maja 2015 roku

Wybory do Rady Osiedla Sadul odbędą się 16 maja 2015 roku. Niestety w sobotę. Rada i Zarząd Dzielnicy Wawer nie pomagają w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego umniejszając rolę tego najniższego szczebla samorządu jakim są rady osiedlowe właśnie chociażby poprzez organizowanie wyborów …

Problem własności kanalizacji w osiedlu Sadul ciągle nierozwiązany

Jeden z najbardziej niepokojących problemów osiedla Sadul czyli problem braku właściciela istniejącej kanalizacji jest ciągle nierozwiązany. Po raz kolejny domagam się uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu …

Już dzisiaj spotkanie w RO Sadul. Zapraszamy!

Gorąco zapraszamy wszystkich Państwa, a w szczególności mieszkańców osiedla Sadul, na dzisiejsze spotkanie w Radzie Osiedla Sadul o godzinie 19:00 (Lucerny 110). Tematy o jakich chcemy głównie informować i rozmawiać to:

1.Kanalizacja – osiedle i dzielnica.
2.Statut osiedla –projekty uchwał …

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Sadul

W dniu 12 maja br.  o godz. 19:00 w siedzibie Rady Osiedla Sadul (Lucerny 110) chcemy się z Państwem spotkać aby przedstawić stan spraw związanych z naszym osiedlem. Zaprosiliśmy lokalnych radnych dzielnicowych oraz przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Wawer. Serdecznie zapraszamy do …

Jak żyć w osiedlu Sadul czyli wyniki badania ankietowego

Z końcem roku 2013 zakończyliśmy zbieranie ankiet wśród mieszkańców osiedla Sadul. Ankiety zbieraliśmy przez internet a także w wersji papierowej roznosząc formularze do Państwa skrzynek pocztowych. Roznieśliśmy w ten sposób ok. 780 formularzy ankiet. W sumie zebraliśmy 44 ankiety, w …

Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy Rok!

Rada i Zarząd Osiedla Sadul pragnie złożyć Państwu najlepsze życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok. Życzymy Państwu wspaniałej, ciepłej i rodzinnej atmosfery w sadulskich domach i mieszkaniach, odpoczynku od pracy i problemów oraz bogatego św. …

Do końca roku zbieramy ankiety na temat naszego osiedla.

Tylko do końca roku zbieramy ankiety na temat naszego osiedla. Ankietę można wypełnić przez internet pod adresem:  http://www.ankietka.pl/ankieta/126352/ankieta-rady-osiedla-sadul.html.

Mamy również nadzieję, że większość z Państwa otrzymała do skrzynki pocztowej formularz ankiety i Ci, którzy nie mają dostępu do internetu …

Bałagan przy Piechurów, gałęzie na Mrówczej, tablica z nieistniejącą gminą Wawer i adres Lucerny 110 czyli sprawy bieżące do Pani Burmistrz

W trosce o estetykę i jakość funkcjonowania osiedla Sadul, Zarząd Osiedla Sadul poprosił Panią Burmistrz Jolantę Koczorowską o:

– uprzątnięcie terenu na rogu ulicy Mrówczej i ulicy Piechurów tj. na działkach 187, 191/1 z obrębu 3-11-33, które są we władaniu …

Ankieta w sprawie działalności Rady Osiedla Sadul

Z pewnością chcemy być jeszcze bliżej mieszkańców, bliżej Państwa. Chcemy dowiedzieć się jakie są Państwa oczekiwania i opinie odnośnie Rady Osiedla. Rozpoczynamy w związku z tym dystrybucję do Państwa skrzynek pocztowych ankiet związanych z naszą działalnością. Zbieramy je do końca …

Projektowany plan MPZP obszaru Sadul grozi wycinką lasu

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Sadul istotnie zmniejszono obszar lasu ciągnącego się od ulicy Mrówczej w stosunku do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Wycinek tego Studium pokazany jest na poniższym obrazku, gdzie ewidentnie widać, iż …