Archiwum dla Marzec, 2014

Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady Warszawy informuje Radę i Zarząd Osiedla Sadul

W związku z pismem Rady i Zarządu Osiedla Sadul z dnia 20.02.2014 w sprawie kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul, Komisja Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy przekazała samorządowi mieszkańców osiedla Sadul pismo z dnia 21.03.2014.…

W soboty można korzystać z boisk szkolnych w Wawrze

W każdą sobotę do 14 czerwca 2014 roku w wawerskich placówkach oświatowych można korzystać z sal i boisk szkolnych zgodnie z harmonogramem zajęć sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w ramach akcji „Otwarte sale i boiska szkolne”. Opiekę …

Potrzebne przejście dla pieszych na Mrówczej przy Paczkowskiej

Pismem z dnia 24 marca 2014 roku Zarząd Osiedla Sadul zwrócił się z prośbą do Zarządu Dzielnicy Wawer o budowę brakującego przejścia dla pieszych w ulicy Mrówczej na wysokości ulicy Paczkowskiej.

Zgodnie z informacją od mieszkańców naszego osiedla, przed modernizacją …

W osiedlu Sadul zgłoszono 7 projektów do budżetu partycypacyjnego

W całej Warszawie zgłoszono ponad 2100 projektów w ramach zakończonego właśnie etapu budżetu partycypacyjnego. W całej dzielnicy Wawer zgłoszono 140 projektów takich projektów, a w osiedlu Sadul 7 projektów. Oto nazwy projektów zgłoszonych w naszym osiedlu:

Aktywny mieszkaniec Sadula

Altanka

Uchwała RO Sadul w sprawie częstotliwości odbioru śmieci

W ślad za pismem Zarządu Osiedla Sadul z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie częstotliwości odbioru śmieci z zabudowy jednorodzinnej w osiedlu Sadul, Rada Osiedla Sadul podjęła Uchwałę nr 6/2014 w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w osiedlu …

RO Sadul wzywa do uregulowania stanu prawnego oczyszczalni ścieków i ulicznej sieci kanalizacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Rady Osiedla Sadul z dnia 20.02.2014 stanowiącym załącznik do uchwały nr 4/2014 i 5/2014 RO Sadul i będącym wezwaniem organów m.st. Warszawy do uregulowania stanu prawnego oczyszczalni ścieków i ulicznej sieci kanalizacyjnej w osiedlu …

Czy argumenty w sprawie połączenia klubów kultury w Wawrze w tzw. WCK są poważne?

Z powodu pisma Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 6 grudnia 2013 roku odnośnie negatywnej opinii Biura Kultury m.st. Warszawy w sprawie WCK.

[Cytaty (kursywą) pochodzą z pisma zastępcy Zarządu Dzielnicy Wawer z 24 grudnia 2013 nr