Archiwum dla Czerwiec, 2013

Czy Rada Osiedla (RO) Wawer z ul. Solidnej jest solidna?

Rada Osiedla Sadul informowała już wcześniej, że zgłosili się do niej mieszkańcy z sąsiedniego osiedla Wawer, bo z RO Wawer nie mogą się skontaktować. Mieszkańcy prosili tylko o ustawienie koszy na śmiecie w osiedlu Wawer oraz udostępnienie placu zabaw i …

Mieszkańcy pytają: kiedy zbudowana zostanie nawierzchnia przy ul. Paczkowskiej

Mieszkańcy przy ul. Paczkowskiej na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej nie mają utwardzonej nawierzchni drogi od wielu lat. Ten odcinek Paczkowskiej nigdy nie był utwardzony przez władze miasta i gminy, mimo że mieszkańcy częściowo uzbroili teren na własny …

Zero empatii i dobrej woli ze strony Zarządu Dzielnicy w sprawie Mydlarskiej

W czwartek 13.06.2013 odbyliśmy (tzn. Zarząd Osiedla w osobach Rafała Czerwonki i Piotra Rybarczyka) spotkanie z wiceburmistrzem Wawra Panem Adamem Godusławskim. Nie mieliśmy do czynienia jeszcze nigdy z takim brakiem zrozumienia, brakiem dobrej woli i ignorancji.

Mieszkańcy okolic południowego odcinka …

Awaria wodociągu na ul. Gajowej w osiedlu Sadul. Zagrożona oczyszczalnia

Awaria wodociągu (18.06.2013) w osiedlu Sadul to nie tylko uszkodzony wodociąg i wylewająca się woda na ulicę, to kolejne ostrzeżenie przed awarią oczyszczalni (biologicznej) w osiedlu Sadul, niezadbanej sieci kanalizacyjnej dla wielu odbiorców w osiedlu oraz rozlewiska wody na. ul. …

Zadbajmy o figurkę Matki Boskiej Kodeńskiej (osiedle Anin)

Rada Osiedla Sadul zwraca się do Rady Osiedla Anin w sprawie figurki Matki Boskiej Kodeńskiej przy ulicy Stradomskiej 14 (obok przedszkola pod numerem Stradomska 12 w osiedlu Anin gdzie znajduje się dawna parafia osiedla Sadul). Ta figurka z 1931 roku …

Czy Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) potrafi pomóc mieszkańcom Wawra?

Z powodu spotkania władz m.st. z mieszkańcami Wawra w CZD.

Koszmar drogowy na ul. Płowieckiej od skrzyżowania z ul. Marsa (rondo Mościckiego) trwa od lat, zwłaszcza w kierunku ul. Bronisława Czecha. Powód? Sygnalizacja świetlna przy zbiegu ul. Płowieckiej i ul. …

Coraz więcej społeczników w Sadulu

Cieszymy się, że w osiedlu Sadul i okolicach „odnajduje się” coraz większa liczba społeczników. Kilka takich osób pomogło nam na przykład błyskawicznie zebrać podpisy w sprawie placu zabaw. Im więcej takich ludzi, którzy zupełnie za darmo działają w imię poprawy …

Jeszcze o jakości wody w Sadulu. Co to jest bromodichlorometan?

Ten wskaźnik chemiczny jest przekroczony w wodzie pitnej na Sadulu.

Rada Osiedla Sadul przekazała niedawno do wiadomości mieszkańców osiedla wykaz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odnośnie sprawozdania z badań próbek wody na terenie osiedla Sadul z dnia 17.05.2013. Wśród wskaźników …

Permanentne kałuże na Gajowej, studzienka na Pomiechowskiej i chodnik przy Lucerny 110

1. Permanentne kałuże na Gajowej.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców osiedla Sadul Rada i Zarząd Osiedla Sadul zwrócili się z wnioskiem o pilne interwencje w sprawie zapobieżenia tworzeniom się olbrzymich kałuż wody na ul. Gajowej w okolicy numerów od 19 …

MPWiK wyraża ubolewanie z powodu jakości wody w os. Sadul

RO Sadul otrzymała pismo z MPWIK w sprawie jakości wody w os. Sadul. MPWiK przyznaje, że w os. Sadul brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej.  MPWiK pisze: „Przez pewien czas woda popłuczna odprowadzana była do kanalizacji osiedlowej. Szybko stało się to …

Mieszkańcy osiedla Wawer proszą o pomoc osiedle Sadul

Na ostatnim posiedzeniu Rady i Zarządu Osiedla Sadul gościliśmy mieszkańców sąsiedniego osiedla Wawer, którzy przyszli z prośbą o interwencję w sprawie braku koszy na śmieci na tym osiedlu oraz w sprawie braku dostępu do placu zabaw i boiska przy Zespole …

W sprawie sadulskiego lasu

W osiedlu Sadul na działkach 21/3, 21/4 i 21/5 z obrębu 3-11-41 rośnie las. Podobno jakiś czas temu nieruchomości te były przedmiotem sprawy sądowej. Ktoś walczył o przejęcie tych działek i tutaj jeszcze nie wiemy czy chodziło o zwrot działek …

Kanalizacja w osiedlu Sadul – budowa sieci MPWiK

W związku z wnioskiem Rady i Zarządu Osiedla Sadul do władz Dzielnicy Wawer sprawie przyspieszenia realizacji budowy sieci kanalizacyjne w osiedlu Sadul, władze Dzielnicy Wawer skierowały wniosek do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w ww sprawie. Działanie takie …

Jakość wody w osiedlu Sadul – kolejne wyniki

Zdobyliśmy kilka nowych ciekawych dokumentów w sprawie badań wody w osiedlu Sadul. Niestety są to tylko zdjęcia dokumentów gdyż nie chciano nam ich oficjalnie udostępnić. Zresztą tych dokumentów odnośnie naszej wody jest naprawdę bardzo dużo i trudno byłoby to wszystko …

Lotnisko w Sadulu

Doczytaliśmy się w publikacji „O Starym Aninie inaczej – przewodnik towarzysko historyczny i nie tylko” – część 2, autorstwa Pani Barbary Wołodźko-Maziarskiej na stronie 152, iż, tu cytat, „W sąsiedniej miejscowości SADUL [sąsiedniej do Anina] istniało niewielkie