Archiwum dla Styczeń, 2015

Cztery azyle na przejściach dla pieszych na Lucerny

Poniżej załączam uzyskany od Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie projekt nowej organizacji ruchu w ciągu ulicy Lucerny, przewidujący budowę czterech azyli na przejściach dla pieszych tj. na wysokości ulicy Mydlarskiej, Wapiennej, Snopowej i Pomiechowskiej. Według opisu znajdującego się na tym …

Śmiertelny wypadek na Lucerny

Dziś ok. godz. 18:00 w okolicy przystanku autobusowego między ul. Mydlarską a Wapienną opel śmiertelnie potrącił 53-letnią kobietę, która przechodziła przez ul. Lucerny, ale nie przez przejście dla pieszych. Kierowca jechał w kierunku wschodnim, w stronę ulicy Patriotów. Ze względu …

Coraz bliżej do kanalizacji w ulicy Lucerny

W dniu 8.01.2015 wydana została Decyzja nr 10/2015 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Lucerny od Traktu Lubelskiego do ulicy Mydlarskiej. Najwidoczniej budowa kanalizacji w ul. Lucerny została podzielona na kilka odcinków. Można zatem …

Kolejny problem z odbiorem śmieci

Firma odbierająca śmieci na przełomie 2014 i 2015 roku zmniejszyła częstotliwość odbioru śmieci komunalnych. Ciężko jest zweryfikować jak długie przerwy stosuje teraz firma Lekaro dla poszczególnych posesji (ze strony internetowej usunięto harmonogram dla zabudowy jednorodzinnej dla 2014 roku), ale zgodnie …

Dobry kierunek w sprawie poszerzenia mostku na Lucerny

Rada Osiedla Sadul otrzymała odpowiedź z 19 grudnia 2014r. na Interpelację nr 10/2014 z 01.09.2014r. w sprawie poszerzenia mostku nad kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny. Odpowiedź przyszła po ponad trzech miesiącach oczekiwania, ale lepiej późno niż wcale. Tym …