Dobry kierunek w sprawie poszerzenia mostku na Lucerny

Rada Osiedla Sadul otrzymała odpowiedź z 19 grudnia 2014r. na Interpelację nr 10/2014 z 01.09.2014r. w sprawie poszerzenia mostku nad kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny. Odpowiedź przyszła po ponad trzech miesiącach oczekiwania, ale lepiej późno niż wcale. Tym bardziej, że wydźwięk tej odpowiedzi jest pozytywny i być może pojawia się nadzieja na poszerzenie tego wąskiego gardła ulicy Lucerny. Poszerzenie mostku nad kanałem Nowe Ujście związane jest ze zobowiązaniem miasta do realizacji ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Lucerny (po jej południowej stronie) do 2020 roku. Dobrze się zatem stało, iż na początku 2014 roku zawnioskowałem o wpisanie tej ścieżki rowerowej do miejskiego programu budowy infrastruktury rowerowej – patrz wpis: Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny oraz wpis: Zbudują trasę rowerową Lucerny – Kadetów do 2020 roku.

W odpowiedzi na interpelację Rady Osiedla Sadul Pełnomocnik m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Pan Łukasz Puchalski pisze między innymi, że: „W najbliższym czasie rozważymy wspólnie z MPWiK oraz ZDM, jakie są możliwości utworzenia infrastruktury rowerowej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy okazji tej inwestycji.” Trzymamy za słowo i czekamy na konkrety. Cieszy mnie to, że odpowiednie jednostki tj. ZDM, MPWiK i Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej będą wspólnie rozmawiać nad harmonogramem nadchodzących inwestycji w ul. Lucerny tj. budową kanalizacji, budową ścieżki rowerowej i poszerzeniem mostku nad kanałem Nowej Ujście – o to mi właśnie chodziło. Dla wzmocnienia ważności sprawy przygotowałem dodatkowo interpelację radnego dzielnicy Wawer w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *