Miesiąc: sierpień 2013

Odmowna decyzja w drugiej instancji na wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni eksploatowanej przez MSM ZWAR w osiedlu Sadul

Decyzję odmowną w drugiej instancji wydał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW). Udostępniając kopię decyzji, Urząd Marszałkowski powołał się na art. 9 ustawy z 2008 roku (DZ.U. z 2008, nr 199, poz. 1227) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, …