Archiwum dla Marzec, 2013

Wawer jest brudny, zaniedbany, nie ma żadnej koncepcji rozwoju

Podsumowanie działalności wawerskiego samorządu na półmetku kadencji. Rozmowa z wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Wiesławem Domańskim.[fragmenty]

Jak ocenia Pan działalność Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wawer na półmetku jego kadencji? Co uważa Pan za sukces, a co za porażkę?

Trudno ustosunkować …

Czy woda z kranu nadaje się do picia?

Z wielu kranów w osiedlu Sadul leci żółta woda. Czy w ogóle nadaje się ona do picia? Na wniosek mieszkańców napisaliśmy pismo w tej sprawie do Pani Burmistrz Wawra Jolanty Koczorowskiej oraz do Sanepidu. Póki co największy problem z wodą …

Nowe stawki opłat za odbiór śmieci

Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Stawki opłat za odbiór odpadów ustaliła Rada m.st. Warszawy uchwałą LI/1497/2013. Jak głosowali w tej sprawie radni stolicy można zobaczyć tutaj

Rada Dzielnicy rozszerza sprzedaż alkoholu w Wawrze na XXXI sesji.

Od 12 marca 2013 zwiększa się zakres sprzedaży alkoholu w Wawrze dzięki Radzie i Zarządowi Dzielnicy. Rada składa się z 23 radnych, Zarząd z 3 burmistrzów. Głosowanie „za” oznacza zgodę na zwiększenie zakresu sprzedaży alkoholu; „przeciw” oznacza brak zgody na …

Koniec „Kuriera Wawerskiego”?

Burmistrz Jolanta Koczorowska wyraziła się bardzo niepozytywnie o „Kurierze Wawerskim” podczas ostatniej (XXXI) sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 12.03.2013. Powiedziała nawet, że ten biuletyn powinien być zamknięty. Ma rację. Jej uwagi spowodowane były wydaniem nr 1-2/128-129 Rok VII z …

Plany inwestycyjne MPWiK w Sadulu

W załączeniu do tego wpisu zamieszczamy wyciąg z inwestycji MPWiK na terenie osiedla Sadul. Aktualne plany inwestycyjne można śledzić w serwisie www.infoulice.um.warszawa.pl.

 …

W temacie kanalizacji na osiedlu Sadul

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na interpelację Radnego Dzielnicy Wawer p. Wiesława Domańskiego w sprawie kanalizacji na osiedlu Sadul. Przekaz generalnie jest taki, że budowa kanalizacji w poszczególnych ulicach osiedla Sadul planowana jest w 2018 roku i jest to …

O Konwencie w Wiadomościach Sąsiedzkich

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu o Konwencie Przewodniczących Rad Osiedli w Wawrze autorstwa Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul Bernarda Wojciechowskiego.…

Ponowne głosowanie w sprawie alkoholu w Radzie Dzielnicy Wawer

Rada Dzielnicy Wawer będzie ponownie głosować – podczas XXXI sesji w dniu 12.03.2013 (Druk 194) -  projekt uchwały w sprawie zaopiniowania liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i …

Emerytów wykreślono. Z powodu nadzwyczajnej sesji 6.3.2013 Rady Dzielnicy Wawer w sprawie nowych opłat za śmiecie…

W sprawie śmieci Rada Dzielnicy Wawer zwołała sesję nadzwyczajną tuż na dzień przed głosowaniem nowych stawek opłat przez Radę Miasta Warszawy. Zgłoszony projekt stanowiska przewidywał negatywną opinię wawerskiej Rady w sprawie stawek. Podjęcie stanowiska poprzedziły wystąpienia przedstawicieli tzw. miasta, m.in. …

Po posiedzeniu RO Sadul w dniu 05.03.2013

Zmuszeni aktualną treścią statutu osiedla Sadul i naciskami ze strony Urzędu Dzielnicy Wawer wybraliśmy Zarząd Osiedla Sadul w składzie:

Piotr Rybarczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla

Rafał Czerwonka – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Andrzej Komorowski – Sekretarz Zarządu Osiedla

Uchwały nr 8/2013 …

Bezpieczeństwo na „sadulskiej” części ulicy Mrówczej

Na posiedzeniu Rady Osiedla Sadul w dniu 04.02.2013 duża grupa mieszkańców ulicy Mrówczej poprosiła nas o pomoc w walce o bezpieczeństwo na „sadulskiej” części ulicy Mrówczej. Wystosowaliśmy wtedy pismo do Pana burmistrza Adama Godusławskiego o poniższej treści. Do dzisiaj nie …

Posiedzenie RO Sadul 05.03.2013 godz. 19:00

Zapraszamy na posiedzenie Rady Osiedla Sadul w dniu 05.03.2013 o godz. 19 i zapoznanie się z porządkiem obrad.…

Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Statutowej RD Wawer z Przewodniczącymi Rad Osiedli

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Rady Osiedla Sadul p.Bernarda Wojciechowskiego z Posiedzenia Komisji Statutowej RD Wawer z Przewodniczącymi Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer z dn. 04.03.2013:

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Statutowej nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o

Po posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Rad Osiedli

W czasie kolejnego posiedzenia w dniu 28.02.2013 Konwent Przewodniczących Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zajął się Statutem Osiedli. Zaproponowano zmiany do Statutu, które przedłożone zostaną do rozpatrzenia Komisji Statutowej Rady Dzielnicy Wawer 4.03.2013. Główna zmiana dotyczy zapisu o …