Miesiąc: Marzec 2013

Koniec „Kuriera Wawerskiego”?

Burmistrz Jolanta Koczorowska wyraziła się bardzo niepozytywnie o „Kurierze Wawerskim” podczas ostatniej (XXXI) sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 12.03.2013. Powiedziała nawet, że ten biuletyn powinien być zamknięty. Ma rację. Jej uwagi spowodowane były wydaniem nr 1-2/128-129 Rok VII z …

Emerytów wykreślono. Z powodu nadzwyczajnej sesji 6.3.2013 Rady Dzielnicy Wawer w sprawie nowych opłat za śmiecie…

W sprawie śmieci Rada Dzielnicy Wawer zwołała sesję nadzwyczajną tuż na dzień przed głosowaniem nowych stawek opłat przez Radę Miasta Warszawy. Zgłoszony projekt stanowiska przewidywał negatywną opinię wawerskiej Rady w sprawie stawek. Podjęcie stanowiska poprzedziły wystąpienia przedstawicieli tzw. miasta, m.in. …