Miesiąc: marzec 2013

Emerytów wykreślono. Z powodu nadzwyczajnej sesji 6.3.2013 Rady Dzielnicy Wawer w sprawie nowych opłat za śmiecie…

W sprawie śmieci Rada Dzielnicy Wawer zwołała sesję nadzwyczajną tuż na dzień przed głosowaniem nowych stawek opłat przez Radę Miasta Warszawy. Zgłoszony projekt stanowiska przewidywał negatywną opinię wawerskiej Rady w sprawie stawek. Podjęcie stanowiska poprzedziły wystąpienia przedstawicieli tzw. miasta, m.in. …