Miesiąc: luty 2013

Przydałby się bankomat

Spotkaliśmy się z sygnałami od mieszkańców naszego osiedla iż przydałby się u nas bankomat. Wysłaliśmy pismo w tej sprawie do firm zarządzających sieciami bankomatów o następującej treści:

Szanowni Państwo,

Chciałbym zainteresować Państwa przedsiębiorstwo faktem braku dostępności jakiegokolwiek bankomatu w dużej

Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Inwestycyjnej RD Wawer 18.02.2013 w sprawie inwestycji MPWiK na terenie Wawra

Posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer w dniu 18.02.2013 było kolejnym rozczarowaniem. Porządek obrad przewidywał przedstawienie zamierzeń planu inwestycyjnego na rok 2013  MPWiK na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z udziałem Pani Magdaleny Chmielewskiej. Niestety, Pani Chmielewska nie przybyła. Jest …

Dobrze jest znać swojego dzielnicowego.

Kim jest dzielnicowy? Cytując Wikipedię dzielnicowy to:

„funkcjonariusz policji pionu prewencji, zazwyczaj w stopniu od posterunkowego do aspiranta sztabowego. Prowadzi rozpoznanie w wyznaczonym rejonie”

Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym,

Kontenery na śmieci wielkogabarytowe

Zwróciliśmy się do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer o ustawienie kontenerów na śmieci wielkogabarytowe na terenie osiedla Sadul. Poniżej znajduje się treść naszego pisma:

Do: Pani Magdalena Rokicka, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer

Dot.: postawienia kontenerów na

Mamy konwent Przewodniczących wawerskich Rad Osiedli

W dniu 5.02.2013 Przewodniczący Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy powołali Konwent Przewodniczących. Wybrano prezydium Konwentu w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców. Przewodniczącym Konwentu został Bernard Wojciechowski, Przewodniczący Rady Osiedla Sadul. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Waśkiewicz, Przewodniczący Rady Osiedla Zerzeń, …

Błędne granice Sadula w MSI

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Sadul w dniu 04.02.2013 podjęliśmy stanowisko związane z błędnym oznaczeniem granic Osiedla Sadul w Miejskim Systemie Informacji. Do dnia dzisiejszego bowiem część południowego obszaru osiedla Sadul oznaczana jest na budynkach i ulicach jako Międzylesie. Dotyczy