Archiwum dla Luty, 2013

Przydałby się bankomat

Spotkaliśmy się z sygnałami od mieszkańców naszego osiedla iż przydałby się u nas bankomat. Wysłaliśmy pismo w tej sprawie do firm zarządzających sieciami bankomatów o następującej treści:

Szanowni Państwo,

Chciałbym zainteresować Państwa przedsiębiorstwo faktem braku dostępności jakiegokolwiek bankomatu w dużej

Wnioskujemy o zmiany w kolejności odśnieżania

Zwróciliśmy się z wnioskiem do Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy o dokonanie zmian w obowiązującym Wykazie ulic dzielnicy Wawer wraz z kolejnością ich odśnieżania poprzez ustanowienie pierwszej kolejności odśnieżania dla następujących ulic w osiedlu Sadul:

– Pomiechowska

– ciąg …

Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Inwestycyjnej RD Wawer 18.02.2013 w sprawie inwestycji MPWiK na terenie Wawra

Posiedzenie Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer w dniu 18.02.2013 było kolejnym rozczarowaniem. Porządek obrad przewidywał przedstawienie zamierzeń planu inwestycyjnego na rok 2013  MPWiK na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z udziałem Pani Magdaleny Chmielewskiej. Niestety, Pani Chmielewska nie przybyła. Jest …

Posiedzenie RO Sadul wyjątkowo we wtorek 05.03.2013

Najbliższe posiedzenie Rady Osiedla Sadul odbędzie się wyjątkowo we wtorek 05.03.2013 o godz. 19:00, a nie jak to zwykle bywało w pierwszy poniedziałek miesiąca. Wynika to z tego, iż chcemy być obecni na spotkaniu Komisji Statutowej Rady Dzielnicy, która …

Dobrze jest znać swojego dzielnicowego.

Kim jest dzielnicowy? Cytując Wikipedię dzielnicowy to:

„funkcjonariusz policji pionu prewencji, zazwyczaj w stopniu od posterunkowego do aspiranta sztabowego. Prowadzi rozpoznanie w wyznaczonym rejonie”

Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym,

Odpowiedź ZDM-u w sprawie granic Sadula w MSI

Jest już odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich (ZDM) w sprawie poprawy granic osiedla Sadul w MSI. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami ZDM przed ostateczną decyzją chce zasięgnąć informacji w Urzędzie Dzielnicy Wawer. Miejmy nadzieję, że UD potwierdzi stanowisko Rady Osiedla Sadul

Linia 521 – marszrutyzacja i transformacja

Zarząd Transportu Miejskiego nadesłał odpowiedź na stanowisko Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy podjęte na  XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  w dniu 15 stycznia 2013 roku w sprawie linii 521. Linia ta przebiega również przez teren osiedla Sadul …

Kontenery na śmieci wielkogabarytowe

Zwróciliśmy się do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer o ustawienie kontenerów na śmieci wielkogabarytowe na terenie osiedla Sadul. Poniżej znajduje się treść naszego pisma:

Do: Pani Magdalena Rokicka, p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Wawer

Dot.: postawienia kontenerów na

Dyskusji o odśnieżaniu ciąg dalszy

W dalszym ciągu trwa dyskusja o odśnieżaniu na naszym osiedlu. W dziale Stanowiska można odnaleźć na ten temat naszą skargę, odpowiedź Zarządu Dzielnicy oraz głos firmy odśnieżającej. W ostatnich dniach nastąpiła wymiana korespondencji w trybie elektronicznym w sprawie odśnieżania pomiędzy …

Mamy konwent Przewodniczących wawerskich Rad Osiedli

W dniu 5.02.2013 Przewodniczący Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy powołali Konwent Przewodniczących. Wybrano prezydium Konwentu w składzie: przewodniczący i dwóch zastępców. Przewodniczącym Konwentu został Bernard Wojciechowski, Przewodniczący Rady Osiedla Sadul. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Waśkiewicz, Przewodniczący Rady Osiedla Zerzeń, …

Błędne granice Sadula w MSI

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osiedla Sadul w dniu 04.02.2013 podjęliśmy stanowisko związane z błędnym oznaczeniem granic Osiedla Sadul w Miejskim Systemie Informacji. Do dnia dzisiejszego bowiem część południowego obszaru osiedla Sadul oznaczana jest na budynkach i ulicach jako Międzylesie. Dotyczy …

Co dalej z istniejącą kanalizacją na naszym osiedlu?

Część naszego osiedla korzysta z istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków znajdującej się na naszym osiedlu. Po oczyszczeniu ścieki te lądują w Kanale Zagoździańskim. Istniejąca sieć kanalizacyjna zbudowana została za pieniądze mieszkańców osiedla poprzez tzw. komitety społeczne. …

Jak to jest tak naprawdę z tym odśnieżaniem?

Po uzyskaniu odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer p. Adama Godusławskiego na skargę związaną z odśnieżaniem poprosiliśmy o wyjaśnienie firmę odśnieżającą tj. Mr Road Service Sp. z o.o.

Ku naszemu zaskoczeniu z pisma od tej firmy wynika to, że umowa na …

Kolejne posiedzenie RO Sadul – 04.02.2013 godz. 19:00

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Rady Osiedla Sadul, tym razem w dniu 4.02.2013 o godzinie 19:00 w siedzibie Rady Osiedla Sadul przy ul. Lucerny 110. W załączeniu porządek obrad.Wszystkie nasze spotkania są spotkaniami otwartymi i zapraszamy gorąco do uczestnictwa.…

30 tys. zł kary dla firmy odśnieżającej

O kwotę 30 tys. zł uszczuplono wynagrodzenie dla firmy odśnieżającej dzielnicę Wawer. Dowiadujemy się o tym czytając odpowiedź na naszą skargę związaną z brakiem odśnieżania. Dużo to czy mało? Pytanie raczej powinno brzmieć – Czy wystarczająco dużo aby firma solidniej …