Dyskusji o odśnieżaniu ciąg dalszy

W dalszym ciągu trwa dyskusja o odśnieżaniu na naszym osiedlu. W dziale Stanowiska można odnaleźć na ten temat naszą skargę, odpowiedź Zarządu Dzielnicy oraz głos firmy odśnieżającej. W ostatnich dniach nastąpiła wymiana korespondencji w trybie elektronicznym w sprawie odśnieżania pomiędzy Radą Osiedla Sadul a Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wawer p. Adamem Godusławskim.

Nasz email w tej sprawie z dnia 08.02.2013:

Do: Pan Adam Godusławski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Dot.: odśnieżania na osiedlu Sadul i wyjaśnień firmy odśnieżającej.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dziś, tj. 8.02.2013, widać, że śnieg na jezdniach ulic osiedla Sadul został odgarnięty. Ulice są przejezdne, choć na ich nawierzchni z rana utrzymywała się nabita warstwa śniegu. Niemniej jednak stan dróg jest znacznie lepszy niż w styczniu 2013. W nawiązaniu do sytuacji w zeszłym miesiącu odnośnie do nieodśnieżonych ulic na os. Sadul, i Pana pisma w tej sprawie, skierowanego do RO Sadul, proszę o wyjaśnienie w związku z pismem i informacjami, które RO Sadul otrzymała od firmy Mr. Road Service Sp. z o.o. , tj. zleceniobiorcy usług oczyszczania ulic w Dzielnicy Wawer. Z pisma firmy wynika, że umowa na utrzymanie dróg w okresie zimowym przewiduje procedurę polegającą na zlecaniu jej za każdym razem listy ulic do odśnieżania i usuwania lodu przez Zarząd Dzielnicy Wawer na danym terenie dzielnicy. Firma nie jest zobowiązana do odśnieżania wszystkich ulic wymienionych w wykazie ulic Urzędu Dzielnicy Wawer. Firma odśnieża tylko ulice wskazywane każdorazowo przez Urząd w zleceniu.  Mr Road Service Sp. z o.o. twierdzi, że Urząd Dzielnicy zbyt późno zleca odśnieżanie ulic w Wawrze, a mianowicie gdy śnieg jest już nabity, a ulice oblodzone. Poza tym Urząd Dzielnicy zlecał firmie tylko płużenie, co, według firmy, było nieskutecznym działaniem. Mr Road Service Sp. z o.o. przekazał(a) Radzie Osiedla Sadul wykaz ulic oraz wykaz działań, na które otrzymywała zlecenia do odśnieżania (tylko płużenie) w styczniu 2013 (dokumenty na stronie internetowej Rady Osiedla Sadul). Okazuje się, że Urząd Dzielnicy nie zlecił  w styczniu firmie żadnych ulic do odśnieżenia na osiedlu Sadul, mimo że Rada Osiedla przekazała Urzędowi Dzielnicy wykaz ulic do odśnieżenia na tym osiedlu  zawczasu i na prośbę tegoż Urzędu. Komunikacja Urzędu Dzielnicy z Radą Osiedla Sadul w sprawie odśnieżania minęła się więc z prawdą. Na swojej stronie internetowej Urząd Dzielnicy zapewniał wawerskie Rady Osiedla o akcji odśnieżania ulic osiedlowych, po czym nie przekazał firmie wykazów ulic do odśnieżenia otrzymanych z Rady Osiedla. Po co więc Urząd Dzielnicy sporządza wykaz ulic wraz z kolejnością ich odśnieżania, skoro od każdorazowego zlecenia Urzędu Dzielnicy zależy, które ulice będą odśnieżane?   W załączeniu odnośnik (http://www.sadul.waw.pl/?p=347) do strony internetowej RO Sadul, na której zamieszczone są kolejne odnośniki (zaznaczone na czerwono) do dokumentów otrzymanych z ww. firmy.

Pozdrawiam.

Bernard Wojciechowski

Rada Osiedla Sadul

 

Szybka odpowiedź Pana Wiceburmistrza:

Witam,

Odpowiedzi firmy wykonującej usługi nie będę komentował, po otrzymaniu kary za ostatnią akcję ta wykonywana dzisiejszej nocy jest wykonana dużo lepiej co i Pan jak czytam w mailu zauważył.

http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement/1484

Tu ma Pan wykaz jak wygląda SIWZ i spis I i II i III kolejności ulic. W tabelce, którą Pan prezentuje ze zleconej akcji ma Pan wykaz zgłoszeń UD proszę porównać, które ulice i kiedy były zlecane firmie. Przy okazji tłumaczeń firmy można odwołać się do specyfikacji SIWZ tam nie ma mowy o za późnej lub za wczesnej akcji tylko o sprzęcie jaki firma ma dobrać w zależności od zalegającego opadu.

Przy okazji analizy dynamiki wzrostu cen za odśnieżanie w ostatnich 3 latach. Cena za jeden km płużenia wzrósł od 2010 roku z 80 zł do w roku obecnym 265 zł…

Zarząd poważnie bierze pod uwagę zakup dla ZGN własnego samochodu, który już z tym znajdującym się w zasobach mógłby przeprowadzać akcję płużenia zimą 2013/14.

Kwota jaką dysponujemy na odśnieżanie w całym 2013 to 500 000 zł co stanowi  13% wszystkich środków na całe utrzymanie dróg /utwardzenia, remonty, awarie/ w naszej dzielnicy

Akcja z tej jednej nocy kosztuje urząd 112 km + 124 km = 236 x 265 zł = 62 540 zł

Odnośnie płużenia z posypywaniem piaskiem z mieszanką chemiczną  jeden km kosztuje 439 zł stąd jedna akcja kosztowałaby UD 103 604 zł… ale ze względu na zielony charakter naszej dzielnicy staramy się możliwie rzadko wybierać ten wariant.

 Pozdrawiam

 Adam Godusławski

 

I kolejny e-mail od Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Sadul:

Witam,

Dziękuję za szybką odpowiedź. Firma Mr. Road Service tłumaczy, że 11.01.2013 otrzymała zlecenie od Zamawiającego (Urzędu) tylko na ulice oznaczone literą „A”, co widać w załączonym przez firmę dokumencie w pliku Excel, zamieszczonym na stronie internetowej RO Sadul jako wykaz ulic. Z dokumentacji SIWZ, na którą się Pan powołał, wynika, że są drogi I, II, III kolejności odśnieżania. Na os. Sadul jest tylko jedna droga I kolejności (ul. Mydlarska), jedna droga III kategorii (Murarska), reszta to drogi II kolejności. Kto i dlaczego wymyślił kolejność oznaczoną jako „A” (40 ulic w dzielnicy), skoro w  wykazie SIWZ nie ma takiej kolejności? W styczniu nie uwzględniono dróg II kolejności na os. Sadul, a w lutym (np. 7-8.02.2013) uwzględniono. Dlaczego właśnie tak zdecydowano? Czy w lutym też obowiązuje kolejność „A”? Czy kolejność „A” została ustalona przez Urząd Dzielnicy czy przez Mr Road Service? Raz jeszcze podkreślam, że dokumenty w pliku Excel i Word przekazała ww. firma RO Sadul.

Ponadto proszę o wyjaśnienie, jaki był klucz ustalania ulic I i II kategorii w Dzielnicy Wawer, zwłaszcza w odniesieniu do sąsiednich osiedli Sadul i Wawer. Jak już zaznaczyłem wyżej, na terenie osiedla Sadul jest tylko jedna ulica I kategorii, podczas gdy w osiedlu Wawer – o czym zapewne wie wieloletni radny i były wiceburmistrz Dzielnicy Wawer, Mr. Zdzisław Gójski – ulic I kategorii jest 10, a mianowicie: Antenowa, Dzielnicowa, 27 Grudnia, Klimontowska, Koryncka, Sikorska, Błękitna, Ciesielska Solidna, Wierchów. W wykazie ulic do odśnieżania, przesłanym przez Mr Road Service (chodzi o spółkę, a nie o radnego) następujące ulice otrzymały dodatkowo literę (lub status) „A”: Antenowa, Klimontowska, Koryncka, Solidna, Wierchów. Pozwolę sobie zauważyć, że do szkół przy ul. Korynckiej i Wichrowej uczęszczają również dzieci z osiedla Sadul, które – zanim przekroczą ul. Lucerny i wejdą na teren osiedla Wawer – muszą przejść lub przejechać po ulicach osiedla Sadul. Jak był więc klucz nadania aż 10 ulicom osiedla Wawer statusu ulic pierwszej kategorii? W osiedlu Sadul tylko jednej ulicy przypadł ten zaszczyt, mimo że ulica Piechurów również prowadzi prosto do szkoły. Być może należałoby do ulic pierwszej kategorii zaliczyć także ulicę Nagietkową w osiedlu Wawer, która jest tej samej długości (ok. 50 m) co pobliska ulica Solidna w tym samym osiedlu ?

Proszę raz jeszcze o odpowiedź, kto jest odpowiedzialny za ustalanie kategorii przypadających ulicom w zakresie odśnieżania (i utrzymania) na terenie dzielnicy Wawer i jakimi kieruje się kryteriami?  

Bernard Wojciechowski

Sadul

 

I kolejna odpowiedź p. Adama Godusławskiego:

Witam,

Kolejny raz informuję, że nie będą komentował jakichkolwiek informacji, którą  otrzymuję Pan od firmy mającej umowę z UD.  Kolejność A są to wybrane ulice z I kolejności  SIWZ obejmują rejony szkół, przychodni i obiektów użyteczności publicznej wyselekcjonowane przez UD czyli Zamawiającego.

22.01.2013 Płużenie (odśnieżanie) mech.   80 ulic ze 270 ulic II kol.        
24.01.2013 Płużenie (odśnieżanie) mech.    I i II kol. Ulic          
               

Tu ma Pan działania podjęte w styczniu, które obejmują ulice z II kolejności w tym ulice Sadula.

Odnośnie klucza ulic do odśnieżania dobranego do SIWZ to jest on niezmienny od co najmniej ubiegłej kadencji i nie był dotąd zmieniany, propozycję przygotowuje Wydział Infrastruktury. Jeżeli widzą Państwo potrzeby korekty proszę wysyłać propozycje z uzasadnieniem na adres mailowy p Grażyny Jończyk. Istnienie możliwość aneksowania umowy i zmiany jeszcze podczas obecnie wykonywanej umowy.

Pozdrawiam mając nadzieje, że rozwiałem już wszystkie Pana wątpliwości.

Adam Godusławski

 

I kolejna odpowiedź Z RO Sadul:

Witam raz jeszcze Panie Burmistrzu,

Według Pana 24.01.2013 było płużenie (odśnieżanie) mechaniczne I i II kolejności ulic, w tym na Sadulu. Na zdjęciach ulic z Sadula z tego okresu widać zaspy i koleiny śnieżne. Bynajmniej nie jest to Photoshop:) Nie proszę o odniesienie się Pana do informacji z firmy odśnieżającej, bo RO Sadul zna już Pana stanowisko. Jednak wczoraj (tj. 10.02.2013) na ulicach Sadula leżał lód, który powstał z nieusuniętego śniegu, który z kolei zamarzł. Niebezpiecznie było z tego powodu na uliczkach Sadula. Płużenie nie wystarczyło. Skuteczna usługa polegałaby na posypaniu nawierzchni. Jednak tak się nie stało. Nawierzchnia ulicy Lucerny była dobrze utrzymana, tzn. bez śniegu i lodu. RO Sadul ma obecnie odpowiedzi z dwóch stron: Urzędu Dzielnicy i firmy odśnieżającej oraz… oblodzone nadal nawierzchnie ulic os. Sadul. Przyzna Pan, że tak jest źle. Dobrze by było, gdyby stan ulic os. Sadul wyglądał po odśnieżaniu, jak stan ul. Lucerny. RO Sadul liczy właśnie na taką jakość usług dla mieszkańców os. Sadul. Z góry dziękuję Panu, Urzędowi Dzielnicy i firmie odśnieżającej za wzięcie pod uwagę prośby RO Sadul w tym względzie w przyszłości, bo zima jeszcze trwa.

Pozdrawiam
Bernard Wojciechowski
Sadul     

P.S. RO Sadul skorzysta z Pana rady odnośnie do korekty kategorii ulic do utrzymania na os. Sadul i aneksowania tej korekty w obecnie wykonywanej umowie.

 

 

 

Zostaw komentarz