Skład Rady

Aktualny skład Rady Osiedla Sadul:

1. Michał Władysław Bąk – Sekretarz Rady

2. Zuzanna Cichocka

3. Irmina Gawryszewska

4. Bernard Gawryszewski

5. Ryszard Kozicki

6. Patryk Kruszewski – Wiceprzewodniczący Rady

7. Marzena Kwiatkowska

8. Grażyna Sasin-Chajęcka

9. Bernard Wojciechowski – Przewodniczący Rady

 

Skład Rady Osiedla Sadul w kadencji 2012-2015:

1. Czerwonka Rafał – Wiceprzewodniczący Rady

2. Graf Konrad

3. Kojro Alicja

4. Komorowski Andrzej

5. Kostrzewa Edyta – Sekretarz Rady

6. Rogalska Jung Agnieszka

7. Rybarczyk Piotr – Wiceprzewodniczący Rady

8. Sychowicz Maria

9. Wojciechowski Bernard – Przewodniczący Rady

 

Skład Zarządu Osiedla Sadul w kadencji 2012-2015

1. Czerwonka Rafał – Przewodniczący Zarządu Osiedla

2. Rybarczyk Piotr- Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

3. Sowa Marek – Sekretarz Zarządu Osiedla