Archiwum dla Marzec, 2016

Najwyższy czas na budowę Murarskiej

Ulica Murarska jest publiczną drogą gminną i jednocześnie jest wzorcowym przykładem występowania szeregu problemów na nieutwardzonej drodze gruntowej. Nawet po niewielkich opadach deszczu nie ma możliwości przejścia, a często nawet przejechania tą drogą. Również w czasie roztopów śniegu korzystanie z …

Czy ulica Wesołowskiego będzie musiała zmienić nazwę?

Trwają prace nad projektem „Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” będącym inicjatywą uchwałodawczą Senatu. Zgodnie z treścią projektu ustawy to Wojewoda po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej …

Po roku znowu o jakości wody pitnej

Cykliczne badania wody prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie w punkcie monitorowania pod adresem Mydlarska 34 w dalszym ciągu wykazują przekraczanie norm parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych jakości wody. Częstotliwość tych przekroczeń w ostatnim roku była nieco mniejsza niż w …

Projekt MPZP obszaru Sadul zostanie podzielony na dwie części

Przygotowany został projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru Sadul. Zmiana polegałaby na podzieleniu przedmiotowego obszaru na dwie części: Cześć I – Sadul i część II – Zbytki. …