W dniu 14 stycznia 2021 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę nr XLIII/1309/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2021-2028. Po cichutku, bez …