Statut Osiedla

Statut Osiedla Sadul będący załącznikiem nr 11 do Uchwały Nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012r. można pobrać tutaj.

Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Sadul określający granice osiedla Sadul można pobrać tutaj.

Granice osiedla Sadul:


Zobacz Osiedle Sadul w dzielnicy Wawer na większej mapie