Archiwum dla Marzec, 2017

Wciskają kolejną zabudowę wielorodzinną w osiedlu

Zarząd Dzielnicy Wawer chce po raz kolejny wydać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy dla budynku wielorodzinnego w naszym osiedlu, która jest niezgodna z ustaleniami projektu miejscowego planu zagospodarowania obszaru Sadul, gwałci ład przestrzenny, wykracza poza wszelkie wskaźniki i parametry otoczenia …

Kanał Zagóździański do udrożnienia

Zwróciłem się z prośbą o udrożnienie Kanału Zagóździańskiego, w szczególności na terenie osiedla Sadul, tj. na odcinku przebiegającym przez działki 70/5 oraz 74/2 w obrębie 3-11-32. Istniejące w tym miejscu zatory, zapewne zbudowane przez bobry, powstrzymują wodę przed swobodnym odpływem, …

Dwa przejścia na Lucerny będą doświetlone

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na wymianę słupów oświetleniowych na nowe, z oprawami o jasnym świetle LED przy 250 przejściach na terenie calego miasta. W dzielnicy Wawer wyznaczono 18 takich przejść do doświetlenia w tym roku, z czego …

Poprawiony obwód szkoły podstawowej

Rada m.st. Warszawy podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. …

Ożywmy Sadul czyli wyniki badań gimnazjalistów

Grupa uczniów z Gimnazjum „Żagle” w Międzylesiu w ramach projektu pod nazwą „Ożywmy Sadul” z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” podjęła inicjatywę zbadania, czy osiedle Sadul jest osiedlem ciekawym i czy można je dodatkowo ożywić. Przyczynkiem do takiego projektu była obserwacja, …

Czekamy na odwodnienie Mydlarskiej

Problem długo utrzymującej sie kałuży w rejonie Mydlarskiej 15a znany jest od dawna. Pisałem o tym wielokrotnie i wielokrotnie prosiłem o rozwiązanie tego problemu.
Na horyzoncie jest w końcu szansa na rozprawienie się z tym problemem. W odpowiedzi z dnia

Deklaracja pilnych działań w sprawie kanalizacji w Lucerny

We wpisie „Co dalej z budową kanalizacji w Lucerny?” informowałem o mojej interpelacji w sprawie podjęcia wszelkich możliwych działań prawnych w sprawie faktycznego rozpoczęcia budowy kanalizacji w ulicy Lucerny na odcinku od Mydlarskiej do Mrówczej. To od tego …

Obiecują poszerzenie mostku na Lucerny w bieżącym roku

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) zapowiedział na swojej stronie internetowej, iż planuje jeszcze w tym roku modernizację przepustu drogowego w ulicy Lucerny nad kanałem Nowe Ujście. I to w zasadzie tyle jeśli chodzi o konkrety – nie ma …