Archiwum dla tagu: zarząd dzielnicy

Budowa bloku przy Mieleckiej i Osadniczej trwa dalej

Jeśli ktoś z Państwa nie zna jeszcze sprawy budynku wielorodzinnego na rogu Mieleckiej i Osadniczej w osiedlu Sadul zapraszam do zapoznania się z moim poprzednim wpisem na ten temat pt: „Sprawa molocha na rogu Mieleckiej i Osadniczej„. Jestem …

Dzielnica Wawer coraz mniej przejrzysta

Zarząd i Urząd Dzielnicy Wawer coraz bardziej utrudniają nam dostęp do informacji publicznej. Czy aż tyle jest do ukrycia, że urzędnicy nie chcą się dzielić informacjami z Radami i Zarządami Osiedli, które reprezentują przecież mieszkańców?

W ostatnim czasie jako Rada …

Po spotkaniu osiedli Sadul i Wawer z Zarządem Dzielnicy w dniu 10.10.2014

W piątek 10 października br. odbyło się spotkanie z Zarządem Dzielnicy Wawer dla mieszkańców osiedla Sadul i Wawer. Frekwencja nie dopisała bowiem na spotkanie przyszło tylko ok. 20-30 mieszkańców. Przewodniczący Zarządu Osiedla Sadul i piszący te słowa Rafał Czerwonka zadał …

Woda w sadulskich kranach ciągle zółta. Czy to się kiedyś zmieni?

Zebraliśmy kolejne badania próbek wody z miejsca monitorowania jej jakości tj. z lokalu Mydlarska 34. Nic się nie zmieniło. Woda ciągle przekracza normy jakościowe. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z wyciągiem z tych badań pokazującym poszczególne przekroczenia parametrów wody w …

Wnioskujemy o inicjatywę Zarządu Dzielnicy w sprawie rezerwacji działki pod Sadulski Zakątek

W dalszym ciągu zarówno Rada Osiedla Sadul, jak i mieszkańcy zaniepokojeni są potencjalnymi problemami przyszłorocznej realizacji „Sadulskiego Zakątka wypoczynkowo-rekreacyjnego” na rogu Mirtowej i krótkiej Mydlarskiej. Dla tej samej lokalizacji wydane zostały bowiem warunki zabudowy dla 7 segmentów i 7 szamb …

Co dalej z Sadulskim Zakątkiem? Apel do Zarządu Dzielnicy Wawer!

Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą interwencję w sprawie działki pod Sadulski Zakątek tj. zwycięski projekt budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w osiedlu Sadul. Pisaliśmy o tej sprawie we wpisie pt: Czy budżet obywatelski w osiedlu Sadul był fikcją?

Na nasze wezwanie …

Dlaczego tak długo trwa wprowadzanie uchwał Zarządu Dzielnicy pod obrady Rady m.st. Warszawy?

W dniu 13.06.2014 Zarząd Dzielnicy Wawer podjął uchwałę nr 1826/2014 w sprawie wystąpienia do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 – 2042.  W zmianach zawartych w tej uchwale znajduje …

Czy budżet obywatelski w osiedlu Sadul był fikcją?

Dzięki Państwa czujności dowiedzieliśmy się, że w dniu 16.04.2014 wydana została przez Zarząd Dzielnicy Wawer decyzja nr 147/2014 o warunkach zabudowy działki 50/3 z obrębu 3-11-32, czyli działki na której ma być zbudowany Sadulski zakątek wypoczynkowo – rekreacyjny tj. projekt, …

Wojewoda pyta prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z dniem 9 maja br. zapytaniem do prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały (nr LXXX/2053/2014 z 03-04-2014 ) o połączeniu Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin”, Klubu Kultury „Radość” …

Burmistrz odpowiada w sprawie częstotliwości odbioru śmieci z osiedla Sadul.

Czy jest szansa na to, aby powrócić do poprzedniej częstotliwości odbiorów śmieci komunalnych, tak jak to było za czasów normalnej konkurencji i wolnego rynku? Czy przy zmianie częstotliwości cena odbioru śmieci zwiększy się? Czy z powodu zwiększonej ilości (ciężaru) śmieci, …

Potrzebne przejście dla pieszych na Mrówczej przy Paczkowskiej

Pismem z dnia 24 marca 2014 roku Zarząd Osiedla Sadul zwrócił się z prośbą do Zarządu Dzielnicy Wawer o budowę brakującego przejścia dla pieszych w ulicy Mrówczej na wysokości ulicy Paczkowskiej.

Zgodnie z informacją od mieszkańców naszego osiedla, przed modernizacją …

Będzie jeszcze gorzej śmierdzieć w Wawrze

Tak tak, będzie jeszcze gorzej śmierdzieć w Wawrze w związku z wejściem w życie, od 1 lutego br. nowego harmonogramu firmy PPHU Lekaro dla dzielnicy Wawer, przewidującego codwutygodniowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz comiesięczny odbiór odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej.  …

Burza w sprawie tunelu w Międzylesiu

Rozesłaniem Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy tunelu w Międzylesiu z dnia 14.11.2013 wywołaliśmy małą wawerską burzę. Napisały o tym Wiadomości Sąsiedzkie, Gazeta Echo, radny Włodzimierz Zalewski wystosował w tej sprawie interpelację.

Wczoraj …

Woda w dalszym ciągu przekracza normy jakościowe

O tym, jakiej jakości jest woda w naszych kranach pisaliśmy już wielokrotnie. Zebraliśmy kolejne wyniki badań wody dla punktu monitorowania przy ulicy Mydlarskiej 34. Woda w dalszym ciągu przekracza normy – chodzi głównie o żelazo, bromodichlorometan, zapach, mętność i barwę.…

Dlaczego Zarząd Dzielnicy Wawer nie współpracuje z radami osiedli w Wawrze?

Otrzymaliśmy notatkę z osiedla Radość. Coraz więcej osiedli skarży się na brak współpracy Zarządu i Rady Dzielnicy Wawer z radami osiedli i mieszkańcami.

Notatka z rozmowy odbytej z PKP-PLK , dyr. Krzysztofem Karpetą, odpowiedzialnym za infrastrukturę wzdłuż torów na terenie