Tag: zarząd dzielnicy

Wnioskujemy o inicjatywę Zarządu Dzielnicy w sprawie rezerwacji działki pod Sadulski Zakątek

W dalszym ciągu zarówno Rada Osiedla Sadul, jak i mieszkańcy zaniepokojeni są potencjalnymi problemami przyszłorocznej realizacji „Sadulskiego Zakątka wypoczynkowo-rekreacyjnego” na rogu Mirtowej i krótkiej Mydlarskiej. Dla tej samej lokalizacji wydane zostały bowiem warunki zabudowy dla 7 segmentów i 7 szamb …

Wojewoda pyta prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z dniem 9 maja br. zapytaniem do prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały (nr LXXX/2053/2014 z 03-04-2014 ) o połączeniu Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin”, Klubu Kultury „Radość” …