Miesiąc: lipiec 2013

Paczkowska zwalcowana

Mieszkańcy przy ul. Paczkowskiej (odcinek: od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej) ocenili, że mają autostradę. Ten odcinek ulicy Paczkowskiej nie ma nawierzchni odkąd istnieje państwo polskie z przerwami. Mieszkańcy mają trudności z wyjazdem ze swoich posesji w tej części osiedla …