Archiwum dla tagu: rada dzielnicy

Komisja Ładu Przestrzennego w sprawie budowy przy Mirtowej. 23.05.2016 godz. 16:30.

W porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w dniu 23.05.2016 o godz. 16:30 (Żegańska 1 – sala konferencyjna) wprowadzony został punkt „Omówienie sprawy budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Mirtowej w osiedlu Sadul”. Na posiedzenie zaproszona została Pani …

O odpadach przy Mydlarskiej/Murarskiej na sesji Rady Dzielnicy Wawer

Podczas wczorajszej sesji Rady Dzielnicy Wawer (29.07.2015) odbyła się dyskusja na temat składowania odpadów, pochodzących z budowy kanalizacji w ulicy Lucerny, na rogu ulicy Mydlarskiej i Murarskiej w naszym osiedlu. Obecni byli przedstawieciele mieszkańców. O sprawie informowałem wcześniej we wpisie …

Sprawa molocha na rogu Mieleckiej i Osadniczej

Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa budynku wielorodzinnego na rogu ulicy Mieleckiej i Osadniczej w naszym osiedlu. Budynek miałby pomieścić aż 57 lokali mieszkalnych! Nie mieściło się natomiast w głowach wielu mieszkańców, że na tak małej działce wśród zabudowy jednorodzinnej …

Analiza aktywności radnych dzielnicy Wawer za pół roku kadencji 2014-2018

Minęło pół roku od powstania nowej Rady Dzielnicy Wawer dla kadencji 2014-2018. Nie tak zupełnie nowej jeśli chodzi o skład, bowiem wielu radnych zasiaduje w tym gremium po raz kolejny. Radni złożyli w tym okresie 120 interpelacji.  Zapraszam do zapoznania …

Rzeżuchowa odrzucona!

Podczas VI sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 6 maja br. jednym z punktów porządku obrad było „Podjęcie uchwały w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”. Uchwała wiązała się przede wszystkim ze zmianą nazwy …

Problem własności kanalizacji w osiedlu Sadul ciągle nierozwiązany

Jeden z najbardziej niepokojących problemów osiedla Sadul czyli problem braku właściciela istniejącej kanalizacji jest ciągle nierozwiązany. Po raz kolejny domagam się uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu …

Analiza aktywności radnych dzielnicy Wawer w kadencji 2010-2014 – interpelacje.

Dokonaliśmy wstępnej analizy aktywności obecnych radnych dzielnicy Wawer na podstawie ich interpelacji. Wyjaśniamy w tym miejscu, że zgodnie z definicją interpelacja radnego to: przysługujący na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać

Wezwanie do wojewody i prezydenta Warszawy do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego

Do wojewody, prezydenta m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Wawer skierowano wezwania do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie unieważnionych uchwał rad osiedli: Miedzeszyn, Marysin Wawerski Północny i Sadul  w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego. Uchylenie przez Radę Dzielnicy Wawer uchwał …

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Norbert Szczepański, blokuje uchwały w sprawie wygaśnięcia swojego mandatu

Wawerskie Rady Osiedli: Miedzeszyn, Marysin Wawerski i Sadul wystąpiły z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Norberta Szczepańskiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer, w sprawie łączenia przez niego mandatu radnego z funkcją dyrektora jednostki

Dlaczego pominięto Radę Dzielnicy Wawer w sprawie WCK?

Nie było opinii Rady Dzielnicy Wawer o wnioskowanym przez prezydenta Warszawy projekcie uchwały dotyczącym połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK. Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy, T. Thun-Janowski, nie zdementował tego w swojej wypowiedzi w ramach polemiki, która …

Wojewoda pyta prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z dniem 9 maja br. zapytaniem do prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały (nr LXXX/2053/2014 z 03-04-2014 ) o połączeniu Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin”, Klubu Kultury „Radość” …

O co chodzi z mandatem radnego Szczepańskiego w Wawrze? Z powodu społecznej krytyki i obaw.

Pan Norbert Szczepański jest radnym Dzielnicy Wawer, jak i dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II, jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy. Pełni te funkcje jednocześnie od czterech lat. Według niektórych opinii łączenie ich jest niezgodne z prawem. Dlaczego? Art. 8.ustawy …

Radni wawerscy zmarnowali roczną pracę wawerskiej komisji statutowej, działającej na rzecz osiedli w Wawrze.

Podczas XLII sesji rady dzielnicy Wawer w dniu 11.02.2014 zrezygnowano z podjęcia uchwały w sprawie związanej ze statutami osiedli w Wawrze. Zrezygnowano również z powołania komisji statutowej. Prace dotychczasowej komisji przyniosły efekt w postaci wypracowania poprawionego statutu osiedli. Niestety, …

Dlaczego Zarząd Dzielnicy Wawer nie współpracuje z radami osiedli w Wawrze?

Otrzymaliśmy notatkę z osiedla Radość. Coraz więcej osiedli skarży się na brak współpracy Zarządu i Rady Dzielnicy Wawer z radami osiedli i mieszkańcami.

Notatka z rozmowy odbytej z PKP-PLK , dyr. Krzysztofem Karpetą, odpowiedzialnym za infrastrukturę wzdłuż torów na terenie

Jaki budżet dla Wawra w 2014?

Otrzymaliśmy projekt budżetu dla Wawra na 2014 rok (patrz link do załącznika dzielnicowego wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2014 rok Nr XIII Dzielnica Wawer). Liczymy na ważne uwagi mieszkańców.…