Archiwum dla tagu: rada dzielnicy

Wyniki wyborów samorządowych w osiedlu Sadul

Z kronikarskiego obowiązku prezentuję garść statystyk wyborczych w odniesieniu tylko do osiedla Sadul – dzięki temu, że całe nasze osiedle stanowi jeden obwód wyborczy możliwe jest przeanalizowanie preferencji wyborczych mieszkańców osiedla. Wyniki wyborów w pooprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku …

Komisja Ładu Przestrzennego w sprawie budowy przy Mirtowej. 23.05.2016 godz. 16:30.

W porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w dniu 23.05.2016 o godz. 16:30 (Żegańska 1 – sala konferencyjna) wprowadzony został punkt „Omówienie sprawy budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Mirtowej w osiedlu Sadul”. Na posiedzenie zaproszona została Pani …

O odpadach przy Mydlarskiej/Murarskiej na sesji Rady Dzielnicy Wawer

Podczas wczorajszej sesji Rady Dzielnicy Wawer (29.07.2015) odbyła się dyskusja na temat składowania odpadów, pochodzących z budowy kanalizacji w ulicy Lucerny, na rogu ulicy Mydlarskiej i Murarskiej w naszym osiedlu. Obecni byli przedstawieciele mieszkańców. O sprawie informowałem wcześniej we wpisie …

Sprawa molocha na rogu Mieleckiej i Osadniczej

Kilka tygodni temu rozpoczęła się budowa budynku wielorodzinnego na rogu ulicy Mieleckiej i Osadniczej w naszym osiedlu. Budynek miałby pomieścić aż 57 lokali mieszkalnych! Nie mieściło się natomiast w głowach wielu mieszkańców, że na tak małej działce wśród zabudowy jednorodzinnej …

Analiza aktywności radnych dzielnicy Wawer za pół roku kadencji 2014-2018

Minęło pół roku od powstania nowej Rady Dzielnicy Wawer dla kadencji 2014-2018. Nie tak zupełnie nowej jeśli chodzi o skład, bowiem wielu radnych zasiaduje w tym gremium po raz kolejny. Radni złożyli w tym okresie 120 interpelacji.  Zapraszam do zapoznania …

Rzeżuchowa odrzucona!

Podczas VI sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 6 maja br. jednym z punktów porządku obrad było „Podjęcie uchwały w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”. Uchwała wiązała się przede wszystkim ze zmianą nazwy …

Problem własności kanalizacji w osiedlu Sadul ciągle nierozwiązany

Jeden z najbardziej niepokojących problemów osiedla Sadul czyli problem braku właściciela istniejącej kanalizacji jest ciągle nierozwiązany. Po raz kolejny domagam się uregulowania stanu prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu …

Analiza aktywności radnych dzielnicy Wawer w kadencji 2010-2014 – interpelacje.

Dokonaliśmy wstępnej analizy aktywności obecnych radnych dzielnicy Wawer na podstawie ich interpelacji. Wyjaśniamy w tym miejscu, że zgodnie z definicją interpelacja radnego to: przysługujący na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać

Wezwanie do wojewody i prezydenta Warszawy do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego

Do wojewody, prezydenta m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Wawer skierowano wezwania do uchylenia uchwał Rady Dzielnicy Wawer w sprawie unieważnionych uchwał rad osiedli: Miedzeszyn, Marysin Wawerski Północny i Sadul  w sprawie mandatu radnego Szczepańskiego. Uchylenie przez Radę Dzielnicy Wawer uchwał …

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Norbert Szczepański, blokuje uchwały w sprawie wygaśnięcia swojego mandatu

Wawerskie Rady Osiedli: Miedzeszyn, Marysin Wawerski i Sadul wystąpiły z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Norberta Szczepańskiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer, w sprawie łączenia przez niego mandatu radnego z funkcją dyrektora jednostki

Dlaczego pominięto Radę Dzielnicy Wawer w sprawie WCK?

Nie było opinii Rady Dzielnicy Wawer o wnioskowanym przez prezydenta Warszawy projekcie uchwały dotyczącym połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK. Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy, T. Thun-Janowski, nie zdementował tego w swojej wypowiedzi w ramach polemiki, która …

Wojewoda pyta prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały o połączeniu klubów kultury w Wawrze i utworzeniu WCK.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z dniem 9 maja br. zapytaniem do prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały (nr LXXX/2053/2014 z 03-04-2014 ) o połączeniu Klubu Kultury „Aleksandrów”, Klubu Kultury „Anin”, Klubu Kultury „Falenica”, Klubu Kultury „Marysin”, Klubu Kultury „Radość” …

O co chodzi z mandatem radnego Szczepańskiego w Wawrze? Z powodu społecznej krytyki i obaw.

Pan Norbert Szczepański jest radnym Dzielnicy Wawer, jak i dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II, jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy. Pełni te funkcje jednocześnie od czterech lat. Według niektórych opinii łączenie ich jest niezgodne z prawem. Dlaczego? Art. 8.ustawy …

Radni wawerscy zmarnowali roczną pracę wawerskiej komisji statutowej, działającej na rzecz osiedli w Wawrze.

Podczas XLII sesji rady dzielnicy Wawer w dniu 11.02.2014 zrezygnowano z podjęcia uchwały w sprawie związanej ze statutami osiedli w Wawrze. Zrezygnowano również z powołania komisji statutowej. Prace dotychczasowej komisji przyniosły efekt w postaci wypracowania poprawionego statutu osiedli. Niestety, …

Dlaczego Zarząd Dzielnicy Wawer nie współpracuje z radami osiedli w Wawrze?

Otrzymaliśmy notatkę z osiedla Radość. Coraz więcej osiedli skarży się na brak współpracy Zarządu i Rady Dzielnicy Wawer z radami osiedli i mieszkańcami.

Notatka z rozmowy odbytej z PKP-PLK , dyr. Krzysztofem Karpetą, odpowiedzialnym za infrastrukturę wzdłuż torów na terenie