Archiwum dla Listopad, 2013

Kolejne opóźnienie czy całkowita rezygnacja z budowy tunelu w Międzylesiu?

Dowiedzieliśmy się właśnie, że na wniosek m.st. Warszawy (a konkretnie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID)) wstrzymana została procedura wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu ul. Zwoleńskiej i ul. Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego …

Spotkanie dla mieszkańców Wawra pt. „Szambo czy kanalizacja? Jaka przyszłość czeka mieszkańców Wawra?”

Rada Osiedla Sadul oraz inicjatywa Warszawa Społeczna serdecznie zapraszają na spotkanie pt. „Szambo czy kanalizacja? Jaka przyszłość czeka mieszkańców Wawra?”, które odbędzie się już w poniedziałek, 2 grudnia, o godz. 17:30 w KINOKawiarni Stacja Falenica przy ul. Patriotów 44A (w …

Zasady podziału budżetu partycypacyjnego na 2015 rok dla dzielnicy Wawer ustalone

Po kilku cotygodniowych spotkaniach w listopadzie br. Zespół ds. podziału budżetu partycypacyjnego dzielnicy Wawer ustalił zasady podziału tego budżetu w 2015 r.

Oto ww. zasady spisane przez wiceprzewodniczącego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego p. Jana Frelka.

ZASADY PODZIAŁU ŚRODKÓW BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO …

Woda w dalszym ciągu przekracza normy jakościowe

O tym, jakiej jakości jest woda w naszych kranach pisaliśmy już wielokrotnie. Zebraliśmy kolejne wyniki badań wody dla punktu monitorowania przy ulicy Mydlarskiej 34. Woda w dalszym ciągu przekracza normy – chodzi głównie o żelazo, bromodichlorometan, zapach, mętność i barwę.…

Bałagan przy Piechurów, gałęzie na Mrówczej, tablica z nieistniejącą gminą Wawer i adres Lucerny 110 czyli sprawy bieżące do Pani Burmistrz

W trosce o estetykę i jakość funkcjonowania osiedla Sadul, Zarząd Osiedla Sadul poprosił Panią Burmistrz Jolantę Koczorowską o:

- uprzątnięcie terenu na rogu ulicy Mrówczej i ulicy Piechurów tj. na działkach 187, 191/1 z obrębu 3-11-33, które są we władaniu …

Konsultacje rowerowe i przebudowa ulicy Lucerny

Do 30 listopada trwają konsultacje „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku„. Rada Osiedla Sadul zgłosiła swoją opinię z dnia 04.11.2013r. w ramach tych konsultacji polegającą na uwzględnieniu budowy korytarza rowerowego wschód-zachód w ciągu ulic Kadetów …

Ankieta w sprawie działalności Rady Osiedla Sadul

Z pewnością chcemy być jeszcze bliżej mieszkańców, bliżej Państwa. Chcemy dowiedzieć się jakie są Państwa oczekiwania i opinie odnośnie Rady Osiedla. Rozpoczynamy w związku z tym dystrybucję do Państwa skrzynek pocztowych ankiet związanych z naszą działalnością. Zbieramy je do końca …

Co z odwodnieniem w osiedlu Sadul?

Po zwykłym deszczu, którego subiektywnie nie nazwalibyśmy jeszcze ulewą, trudność sprawia przejechanie jednej z głównych ulic dzielnicy Wawer – ulicy Lucerny.  Mieszkańcy ulicy Gajowej nie mogą po opadach deszczu wydostać się „suchą stopą” ze swoich posesji. Woda stoi po opadach …

Kończy się termin składania uwag do projektu MPZP Sadul

Przypominamy, że tylko do 6 listopada br. można jeszcze składać uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Obszaru Sadul.  Link do informacji o wyłożeniu MPZP Sadul.

Obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty o zagrożeniach

Dzielimy się otrzymaną informacją o aktualnie obowiązujących sygnałach powiadamiania i alarmowania przekazywanych za pomocą syren oraz komunikatach o zagrożeniach.…