Stacje bazowe

2014.07.21 – Pismo z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer będące odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji o antenach przy ul. Mrówczej 243

2014.07.16 -Pismo od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie sprawdzenia stacji bazowych przy ul. Lucerny 3/11 i Mrówczej 243

2014.07.16 -Pismo z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie kwalifikacji stacji bazowych

2014.07.14 -Pismo z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer odmawiające uznania Rady Osiedla Sadul za stronę w sprawie budowy kolejnego masztu przy ul. Lucerny

2014.07.08 – Pismo z Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie dokumentacji stacji bazowych przy ul. Mrówczej 243

2014.07.04 – Odpowiedź Wydziału Ochrony Środowiska na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie stacji bazowych przy ul. Mrówczej 243

2014.07.04 – Wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego dla stacji bazowych przy ul. Mrówczej 243

2014.06.30 – Pismo z Wydziału Ochrony Środowiska UD Wawer w sprawie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej stacji bazowych przy ulicy Lucerny

2014.06.26 – Pismo od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie stacji bazowych przy Lucerny 3/11 oraz Mrówczej 243

2014.06.25 – Wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie anten przy Mrówczej 243

2014.06.25 – Pismo z Wydziału Ochrony Środowiska UD Wawer w sprawie zgłoszeń instalacji oddziałujących na środowisko

2014.06.12 – Wniosek do Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wawer w sprawie udostępnienia informacji publicznej w sprawie budowy nowego masztu stacji bazowych przy Lucerny

2014.06.12 – Wniosek do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie udostępnienia informacji publicznej w sprawie budowy nowego masztu stacji bazowych przy Lucerny

2014.06.12 – Wniosek o pilną interwencję do Prezydenta m.st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Wawer i Ministerstwa Środowiska w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

2014.06.06 – Odpowiedź Wydziału Architektury i Budownictwa UD Wawer na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

2014.05.27 – Wniosek o interwencję do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

2014.05.26 – Wniosek o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie budowy stacji bazowych przy ul. Lucerny

2014.05.26 – Wniosek do Zarządu Dzielnicy Wawer w sprawie udostępnienia informacji publicznej odnośnie budowy stacji bazowych przy ul. Lucerny

2011.11.18 – Pismo Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w sprawie budowy stacji bazowej przy ul. Lucerny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *