Wodociągi i jakość wody pitnej

Korespondencja w sprawie wodociągów i jakości wody pitnej:

2014.10.06 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Zarządu Dzielnicy Wawer i poszczególnych radnych dzielnicy Wawer w sprawie podjęcia działań odnośnie poprawy jakości wody w osiedlu Sadul

2014.07.21 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.06.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.05.26 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.04.22 – Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul w sprawie jakości wody pitnej w osiedlu Sadul

2014.04.16 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.04.04 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.03.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2014.01.14 – Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie jakości wody w osiedlu Sadul

2013.12.23 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.11.13 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.11.07 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.10.23 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie w punkcie Mydlarska 34

2013.10.16 – Pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do RO Sadul w sprawie wglądu do informacji o jakości wody

2013.09.30 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.09.27 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie w sprawie przekroczenia norm jakościowych w punkcie monitorowania w osiedlu Sadul

2013.09.19 – Pismo od MPWiK do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie przewodów wodociągowych w ulicy Mydlarskiej

2013.08.28 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.07.23 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do MPWiK w sprawie budowy wodociągu w ulicy Paczkowskiej

2013.07.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.07.10 – Pismo od MPWiK do RO Sadul w sprawie końcówek przewodów wodociągowych

2013.05.20 – Pismo od PPIS do RO Sadul z wynikami badań wody

2013.05.17 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.04.24 – Pismo od MPWiK w sprawie jakości wody

2013.04.23 – Pismo od MPWiK do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie jakości wody, załącznik z wynikami badań

2013.04.16 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.03.27 – Sprawozdanie z badań próbki wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie

2013.03.26 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do MPWiK w sprawie złej jakości wody

2013.03.21 – Pismo od PWIS do MPWIK w sprawie jakości wody w osiedlu Sadul

2013.03.12 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie jakości wody w osiedlu Sadul

2012.10.19 – Pismo od MPWiK do Państwowego Powaitowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie w sprawie jakości wody dostarczanej do obiektu  przy ulicy Mydlarskiej 34 strona 1, strona 2, załącznik – mapka sieci wodociągowej w osiedlu Sadul