Archiwum dla Grudzień, 2012

Odrzucono protesty w sprawie wyborów do rad osiedli.

Na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy odrzucone zostały protesty związane z przeprowadzeniem wyborów do rad osiedli w dniu 18 listopada br. Dyskusja przed głosowaniem nad uchwałą z tym związaną trwała ponad godzinę. Różne były w tej sprawie komentarze ale ostatecznie radni …

Rozpatrzenie protestów mieszkańców w sprawie wyborów do Rad Osiedli

W dniu 20 grudnia br. na XXVII Sesji Rady Dzielnicy rozpoczynającej się o godz. 16:30 (w sali konferencyjnej nr 115) rozpatrzone zostaną protesty/protest mieszkańców Dzielnicy Wawer  m.st. Warszawy na niewłaściwy sposób przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli  w Dzielnicy Wawer m.st. …

Pierwsza interpelacja wraz z odpowiedzią

W sekcji Interpelacje można przeczytać pierwszą interpelację z inicjatywy p. Bernarda Wojciechowskiego wraz z odpowiedzią p. burmistrz Jolanty Koczorowskiej w sprawie terminu spotkania p. burmistrz z mieszkańcami osiedla Sadul, wsparcia organizacji spotkania wigilijnego oraz środków budżetowych przeznaczonych na rady osiedla …

Informacja w sprawie odśnieżania

W sprawie odśnieżania ulic w osiedlu Sadul proszę kontaktować się z panią Grażyną Jończyk, Wydział Infrastruktury UD Wawer, tel.bezpośredni: (22) 443-68-83; e-mail: gjonczyk@um.warszawa.pl.

Poprosiliśmy w dniu dzisiejszym o pilne odśnieżanie przede wszystkim osiedlowych uliczek dojazdowych do ul. Lucerny oraz ul. …

Po pierwszym posiedzeniu Rady

Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Sadul już za nami. Przede wszystkim wybraliśmy Przewodniczącego Rady p. Bernarda Wojciechowskiego, Wiceprzewodniczących Rady p. Rafała Czerwonkę oraz Piotra Rybarczyka oraz Sekretarza Rady p. Edytę Kostrzewę.

Ponadto dokonaliśmy powołania trzech komisji problemowych: Komisji Infrastruktury, Komisji Informacyjnej …

Pierwsze posiedzenie RO Sadul 10.12.2012

W dniu 10 grudnia br. o godz. 18:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej Rady Osiedla Sadul w siedzibie Rady przy ul. Lucerny 110. Zdecydowanie zapraszamy do przyjścia na to spotkanie – będzie okazja poznać osiedlowych przedstawicieli.…