Archiwum dla Styczeń, 2014

Można sprawdzić kiedy odbiorą śmieci w osiedlu Sadul

Uprzejmie informujemy, iż firma Lekaro, odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych m.in na terenie osiedla Sadul uruchomiła stronę internetową, na której można sprawdzić harmonogramu odbioru śmieci dla każdej posesji.…

Wawer nadal nie jest odśnieżony

Uliczki w osiedlach wawerskich nie są odśnieżone.  W os. Marysin zasypane są ulice prowadzące do szkoły podstawowej. Na parkingach przy blokach trudno zaparkować pojazdy. Ludzie się przewracają w śniegu, bo nawierzchnia jest oblodzona. To już kolejny rok, gdy władze dzielnicy, …

Zbudują trasę rowerową Lucerny – Kadetów do 2020 roku

Z przyjemnością informujemy, iż w Programie Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku uwzględniono, zgodnie ze stanowiskiem Rady Osiedla Sadul z dnia 04 listopada 2013 roku, budowę korytarza rowerowego wzdłuż ulic Lucerny i Kadetów. Zapraszamy do zapoznania się …

Bezpieczeństwo na ul. Lucerny będzie analizowane dopiero na wiosnę

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) przeprowadzi na wiosnę analizę warunków bezpieczeństwa na ul. Lucerny. Rada Osiedla Sadul już wcześniej zwracała się w tej sprawie do ZDM. Odpowiedź ZDM w tej sprawie można przeczytać w piśmie z 24 stycznia br. Mieszkańcy …

Ulice Sadula ponownie nieodśnieżone

Niestety ulice Sadula znów nie są odśnieżane, co widać na załączonych zdjęciach. W 2014 roku jest podobnie jak było w 2013, o czym pisała i co pokazywała Rada Osiedla Sadul. Na wniosek naszej Rady Osiedla w 2013 zmieniono kategorię ulic …

Jak żyć w osiedlu Sadul czyli wyniki badania ankietowego

Z końcem roku 2013 zakończyliśmy zbieranie ankiet wśród mieszkańców osiedla Sadul. Ankiety zbieraliśmy przez internet a także w wersji papierowej roznosząc formularze do Państwa skrzynek pocztowych. Roznieśliśmy w ten sposób ok. 780 formularzy ankiet. W sumie zebraliśmy 44 ankiety, w …

Nie będzie sygnalizacji świetlnej na ul. Lucerny. RO Sadul zwraca się do ZDM-u w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Lucerny.

ZDM udzielił następującej odpowiedzi z dnia 15 stycznia 2014 roku na zgłoszenie Rady Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Lucerny. Zbieranie podpisów (z inicjatywy radnego Gójskiego z tego okręgu dzielnicy) w celu domagania się zainstalowania sygnalizacji na ul. Lucerny …

Można już składać projekty w ramach budżetu obywatelskiego

Z budżetu Dzielnicy Wawer została wydzielona kwota 842.000 zł na realizację w 2015 roku zwycięskich projektów w ramach budżetu partycypacyjnego. O przeznaczeniu tej kwoty będą mogli zadecydować mieszkańcy.

Jak zadecydować o części budżetu dzielnicy?

1) możesz zastanowić się, co jest …

Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na interpelację Rady Osiedla Sadul w sprawie jakości wody i pierścieniowego połączenia wodociągu

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 08.01.2014 na interpelację w sprawie notorycznie niedotrzymywanych norm jakościowych wody pitnej w osiedlu Sadul.

W piśmie tym Urząd Dzielnicy wskazuje na budowę wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej na odcinku od przewodu istniejącego do ul. Paczkowskiej. Nie łudźmy …

Rozpoczęcie procedury budowy kanalizacji w ulicy Mydlarskiej

Z zadowoleniem informujemy Państwa, iż wszczęte zostało postępowanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Mydlarskiej zgodnie z Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 20 grudnia 2013 roku. To kolejny krok przybliżający osiedle Sadul do rozwiązań współczesnego świata związanych z …

Działka przy ul. Paczkowskiej – sprawa o zasiedzenie a kanalizacja i ścieki w osiedlu Sadul.

Według Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 102, 04-713 Warszawa, zgodnie z ewidencją gruntów, nieruchomość (działka)  położona przy ul. Paczkowskiej, oznaczona jako działka ewid. nr 63/78 z obrębu 3-11-33, nie ma ustalonego …