Miesiąc: styczeń 2014

Nie będzie sygnalizacji świetlnej na ul. Lucerny. RO Sadul zwraca się do ZDM-u w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Lucerny.

ZDM udzielił następującej odpowiedzi z dnia 15 stycznia 2014 roku na zgłoszenie Rady Osiedla Sadul w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Lucerny. Zbieranie podpisów (z inicjatywy radnego Gójskiego z tego okręgu dzielnicy) w celu domagania się zainstalowania sygnalizacji na ul. Lucerny …

Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na interpelację Rady Osiedla Sadul w sprawie jakości wody i pierścieniowego połączenia wodociągu

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 08.01.2014 na interpelację w sprawie notorycznie niedotrzymywanych norm jakościowych wody pitnej w osiedlu Sadul.

W piśmie tym Urząd Dzielnicy wskazuje na budowę wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej na odcinku od przewodu istniejącego do ul. Paczkowskiej. Nie łudźmy …