Stanowiska


2014.03.03 Stanowisko nr 1/2014 w sprawie połączenia działających na terenie dzielnicy klubów kultury i utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą Wawerskie Centrum Kultury


2013.11.04 Opinia w ramach konsultacji społecznych projektu „Programu Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku”


2013.03.05 Stanowisko nr 2/2013 w sprawie projektowanego stanowiska RD Wawer w sprawie projektowanej uchwały Rady m.st. Warszawa związanej z metodami ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


2013.02.04 Stanowisko nr 1/2013 w sprawie błędnego oznaczenia części osiedla Sadul w Miejskim Systemie Informacji

2013.02.14 Odpowiedź z ZDM będąca zapytaniem do UD Wawer w sprawie granic osiedla Sadul


2013.01.07 Skarga na Wydział Infrastruktury UD Wawer związana z brakiem odśnieżania dróg w osiedlu Sadul

2013.01.30 Odpowiedź Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer na skargę związaną z odśnieżaniem

2013.02.04 Pismo wyjaśniające firmy MR ROAD SERVICES SP. Z O.O.

załącznik do pisma – Wykaz ulic zleconych do odśnieżania

załącznik do pisma – Wykaz działań zimowych


.