Miesiąc: wrzesień 2014

Wnioskujemy o inicjatywę Zarządu Dzielnicy w sprawie rezerwacji działki pod Sadulski Zakątek

W dalszym ciągu zarówno Rada Osiedla Sadul, jak i mieszkańcy zaniepokojeni są potencjalnymi problemami przyszłorocznej realizacji „Sadulskiego Zakątka wypoczynkowo-rekreacyjnego” na rogu Mirtowej i krótkiej Mydlarskiej. Dla tej samej lokalizacji wydane zostały bowiem warunki zabudowy dla 7 segmentów i 7 szamb …

Analiza aktywności radnych dzielnicy Wawer w kadencji 2010-2014 – interpelacje.

Dokonaliśmy wstępnej analizy aktywności obecnych radnych dzielnicy Wawer na podstawie ich interpelacji. Wyjaśniamy w tym miejscu, że zgodnie z definicją interpelacja radnego to: przysługujący na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać

Wysypisko śmieci przy ul. Pomiechowskiej i ul. Paczkowskiej. Burmistrz i radni Dzielnicy Wawer są bezradni

Przy ul. Paczkowskiej i ul. Pomiechowskiej pojawia się coraz częściej wysypisko śmieci. W miejscu, gdzie stawiany jest kontener na odpady zielone, wyrzucane są odpady zmieszane. Niektórzy mieszkańcy uważają, że wyrzucają je półanalfabeci, którzy nie potrafią przeczytać informacji, że kontenery są …

Dlaczego przewodniczący rad osiedli Wawra pytali o pracowników WCK? Z powodu powołania koleżanki i kolegi.

Pytania samorządowców osiedli Wawra w sprawie powołania pracowników Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) zostały zadane dlatego, że oficjalne dokumenty umieszczane na stronach internetowych urzędu m.st. Warszawy wykazywały niespójność.

Według znanych publicznie dokumentów, dyrektora wawerskich instytucji kultury powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Wynika …

Składamy kolejne interpelacje: w sprawie poszerzenia mostu i budowy ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny oraz w sprawie skrzyżowania Węglarska/Lebiodowa

Na poniedziałkowy posiedzeniu Rady Osiedla Sadul podjęliśmy uchwały związane ze zgłoszeniem kolejnych interpelacji. Interpelacje dotyczą takich spraw osiedla Sadul jak: poszerzenie mostu na kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Węglarskiej i Lebiodowej oraz stan przygotowań …