Archiwum dla Wrzesień, 2014

Wnioskujemy o inicjatywę Zarządu Dzielnicy w sprawie rezerwacji działki pod Sadulski Zakątek

W dalszym ciągu zarówno Rada Osiedla Sadul, jak i mieszkańcy zaniepokojeni są potencjalnymi problemami przyszłorocznej realizacji „Sadulskiego Zakątka wypoczynkowo-rekreacyjnego” na rogu Mirtowej i krótkiej Mydlarskiej. Dla tej samej lokalizacji wydane zostały bowiem warunki zabudowy dla 7 segmentów i 7 szamb …

Analiza aktywności radnych dzielnicy Wawer w kadencji 2010-2014 – interpelacje.

Dokonaliśmy wstępnej analizy aktywności obecnych radnych dzielnicy Wawer na podstawie ich interpelacji. Wyjaśniamy w tym miejscu, że zgodnie z definicją interpelacja radnego to: przysługujący na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek kontrolno-interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać

Czy jest nadzieja na chodnik w ulicy Mirtowej?

Realizacja chodnika w ulicy Mirtowej, od posesji Mirtowa 18 do skrzyżowania z Mydlarską, była przedmiotem jednego z projektów głosowanych w ramach budżetu partycypacyjnego w naszym osiedlu. Projekt ten zdobył 94 głosy i drugie miejsce spośród wszystkich projektów w tym obszarze. …

O tym jak miasto usuwa wysypisko śmieci z osiedla Sadul

Po interwencji Rady Osiedla Sadul w sprawie permanentnego wysypiska śmieci na skrzyżowaniu ulic Paczkowskiej i Pomiechowskiej (pisaliśmy o tym we wpisie: Wysypisko śmieci przy ul. Pomiechowskiej i ul. Paczkowskiej. Burmistrz i radni Dzielnicy Wawer są bezradni), do Rady Osiedla …

Wysypisko śmieci przy ul. Pomiechowskiej i ul. Paczkowskiej. Burmistrz i radni Dzielnicy Wawer są bezradni

Przy ul. Paczkowskiej i ul. Pomiechowskiej pojawia się coraz częściej wysypisko śmieci. W miejscu, gdzie stawiany jest kontener na odpady zielone, wyrzucane są odpady zmieszane. Niektórzy mieszkańcy uważają, że wyrzucają je półanalfabeci, którzy nie potrafią przeczytać informacji, że kontenery są …

Dlaczego przewodniczący rad osiedli Wawra pytali o pracowników WCK? Z powodu powołania koleżanki i kolegi.

Pytania samorządowców osiedli Wawra w sprawie powołania pracowników Wawerskiego Centrum Kultury (WCK) zostały zadane dlatego, że oficjalne dokumenty umieszczane na stronach internetowych urzędu m.st. Warszawy wykazywały niespójność.

Według znanych publicznie dokumentów, dyrektora wawerskich instytucji kultury powołuje Prezydent m.st. Warszawy. Wynika …

MPWiK odpowiada w sprawie kanalizacji na terenie osiedla Sadul

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) poinformowało osiedle Sadul pismem z 27.08.2014, że prowadzone są prace zmierzające do udostępnienia sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul w 2015 roku. Jednak – zaznacza MPWiK – realizacja budowy uzależniona jest od wielu spraw. …

Składamy kolejne interpelacje: w sprawie poszerzenia mostu i budowy ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny oraz w sprawie skrzyżowania Węglarska/Lebiodowa

Na poniedziałkowy posiedzeniu Rady Osiedla Sadul podjęliśmy uchwały związane ze zgłoszeniem kolejnych interpelacji. Interpelacje dotyczą takich spraw osiedla Sadul jak: poszerzenie mostu na kanałem Nowe Ujście w ciągu ulicy Lucerny, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Węglarskiej i Lebiodowej oraz stan przygotowań …