Kultura

2014.06.11 – Pismo Prezydent m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej połączenia klubów kultury w Wawrze i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.06.03 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.06.02 – Pismo RO Sadul do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wniosku o uchylenie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.30 – Pismo Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy do Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.30 – Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie uchylenia uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.26 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.21 – Pismo Prezydenta m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.20 – Pismo Prezydenta m.st. Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.05.09 – Pismo Wojewody Mazowieckiego do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2014.04.22 – Wezwanie do uchylenia uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2013.12.24 – Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

2013.12.06 – Pismo Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy do Centrum Komunikacji Społecznej w sprawie negatywnej opinii w sprawie klubów kultury i utworzenia Wawerskiego Centrum Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *