Archiwum dla tagu: woda

Przy Snopowej woda żółta

W rejonie ulicy Snopowej woda pitna dostarczana miejskim wodociągiem ciągle jest żółta. Nie dotrzymuje ona zresztą norm parametrów jakościowych od wielu lat, co mieszkańcy stwierdzają między innymi oceniając barwę i zapach tej wody. Niestety nie uległo to poprawie po wymianie …

Woda lepszej jakości. Przynajmniej na Mydlarskiej.

Po dłuższej przerwie sprawdziłem ponownie wyniki badań wody pitnej w punkcie monitorowania pod adresem Mydlarska 34. Jest zdecydowanie lepiej. Od czerwca 2016 roku nie są notowane jakiekolwiek przekroczenia norm jakościowych wody we wspomnianym punkcie monitorowania. Data od kiedy spełniane są …

20 metrów wodociągu w Mydlarskiej nie do wykonania. Woda płynie prosto do kanalizacji

Celem poprawienia jakości wody pitnej dostarczanej siecią wodociągową do osiedla Sadul, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A., zaplanowało jakiś czas temu, m.in. realizację inwestycji polegającej na budowie przewodu wodociągowego (złączenia) w ulicy Mydlarskiej (odc. HP42115 – HP242388) w …

Wodociąg w Kwidzyńskiej połączony

Poprawiony został układ sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kwidzyńskiej i Paczkowskiej. Zakończona została tym samym jedna z inwestycji zaplanowanych przez MPWiK w sprawie poprawy jakości wody w osiedlu Sadul. W ulicy Kwidzyńskiej „wisiały” do tej pory dwa niezłączone odcinki wodociągu, …

Czekamy na dobrą wodę do picia. A może studnia oligoceńska?

Jest kilka pozytywnych faktów, które mogą w najbliższym czasie poprawić jakoś wody do picia w naszych kranach.

Przede wszystkim trwa obecnie budowa nowego wodociągu w ulicy Mydlarskiej tj. na takim samym odcinku na jakim budowana jest kanalizacja. Inwestycja ta wyskoczyła …

Po roku znowu o jakości wody pitnej

Cykliczne badania wody prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie w punkcie monitorowania pod adresem Mydlarska 34 w dalszym ciągu wykazują przekraczanie norm parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych jakości wody. Częstotliwość tych przekroczeń w ostatnim roku była nieco mniejsza niż w …

Woda w sadulskich kranach ciągle zółta. Czy to się kiedyś zmieni?

Zebraliśmy kolejne badania próbek wody z miejsca monitorowania jej jakości tj. z lokalu Mydlarska 34. Nic się nie zmieniło. Woda ciągle przekracza normy jakościowe. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z wyciągiem z tych badań pokazującym poszczególne przekroczenia parametrów wody w …

Urząd Dzielnicy Wawer i MPWiK odpowiadają w sprawie jakości wody i budowy wodociągów w osiedlu

W związku z interpelacją Rady Osiedla Sadul z dnia 02.12.2013 w sprawie planów dotyczących poprawy jakości wody dostarczanej do budynków osiedla Sadul oraz pismem z dnia 03.02.2014 z prośbą o uzupełnienie tej interpelacji, Urząd Dzielnicy Wawer i MPWiK przesłały …

Odpowiedź Urzędu Dzielnicy na interpelację Rady Osiedla Sadul w sprawie jakości wody i pierścieniowego połączenia wodociągu

Otrzymaliśmy odpowiedź z dnia 08.01.2014 na interpelację w sprawie notorycznie niedotrzymywanych norm jakościowych wody pitnej w osiedlu Sadul.

W piśmie tym Urząd Dzielnicy wskazuje na budowę wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej na odcinku od przewodu istniejącego do ul. Paczkowskiej. Nie łudźmy …

Woda w dalszym ciągu przekracza normy jakościowe

O tym, jakiej jakości jest woda w naszych kranach pisaliśmy już wielokrotnie. Zebraliśmy kolejne wyniki badań wody dla punktu monitorowania przy ulicy Mydlarskiej 34. Woda w dalszym ciągu przekracza normy – chodzi głównie o żelazo, bromodichlorometan, zapach, mętność i barwę.…

Utrudniony dostęp do informacji o jakości wody w osiedlu Sadul

Inspekcja sanitarna co miesiąc bada wodę w stałym punkcie monitorowania przy ulicy Mydlarskiej 34 w osiedlu Sadul ale najwidoczniej nie chce dzielić się wynikami tych badań na lewo i prawo. Zarząd Osiedla Sadul chciał zapoznać się  z tymi badaniami bowiem …

Budowa wodociągu w ulicy Kwidzyńskiej/Paczkowskiej

W związku z interwencją Rady i Zarządu Osiedla Sadul w sprawie złączenia sieci wodociągowej, w tym na odcinku w ul. Kwidzyńskiej do ul. Paczkowskiej, Zarząd Dzielnicy Wawer zwrócił się z wnioskiem do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy o wpisanie do …

Niezłączony wodociąg na osiedlu Sadul przyczyną złej jakości wody

Rada i Zarząd Osiedla Sadul otrzymały odpowiedź z MPWiK w sprawie wodociągu w osiedlu Sadul. Przekazano wykaz przewodów wodociągowych niezłączonych w układ pierścieniowy, które stanowią „końcówkę” sieci na terenie osiedla Sadul. W załączeniu przekazano również mapę z zaznaczonymi przewodami.

Na …

Awaria wodociągu na ul. Gajowej w osiedlu Sadul. Zagrożona oczyszczalnia

Awaria wodociągu (18.06.2013) w osiedlu Sadul to nie tylko uszkodzony wodociąg i wylewająca się woda na ulicę, to kolejne ostrzeżenie przed awarią oczyszczalni (biologicznej) w osiedlu Sadul, niezadbanej sieci kanalizacyjnej dla wielu odbiorców w osiedlu oraz rozlewiska wody na. ul. …

Jeszcze o jakości wody w Sadulu. Co to jest bromodichlorometan?

Ten wskaźnik chemiczny jest przekroczony w wodzie pitnej na Sadulu.

Rada Osiedla Sadul przekazała niedawno do wiadomości mieszkańców osiedla wykaz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odnośnie sprawozdania z badań próbek wody na terenie osiedla Sadul z dnia 17.05.2013. Wśród wskaźników …