Utrudniony dostęp do informacji o jakości wody w osiedlu Sadul

Inspekcja sanitarna co miesiąc bada wodę w stałym punkcie monitorowania przy ulicy Mydlarskiej 34 w osiedlu Sadul ale najwidoczniej nie chce dzielić się wynikami tych badań na lewo i prawo. Zarząd Osiedla Sadul chciał zapoznać się  z tymi badaniami bowiem ostatnia informacje o przekroczeniu norm jakościowych wody pochodzi z marca 2013 roku. Czy woda w naszych kranach nadal jest złej jakości? Jaka jest sytuacja? Czy można w ogóle tę wodę pić? Czy poprawiła się jakość wody po burzliwej wymianie korespondencji w tej sprawie w pierwszej połowie roku? W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo datowane na 16.10.2013 z informacją iż:

„wgląd do informacji dotyczących jakości wody w zakresie parametrów fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych w stałym punkcie monitoringowym, zlokalizowanym przy ul. Mydlarskiej 34, w Warszawie oraz zapoznanie się z dokumentacją w powyższej sprawie jest możliwy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. W-wie, ul. Cyrulików 35, 04-467 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00.

Informacje o planowanym terminie zapoznania się z dokumentacją przez Radę Osiedla Sadul dzielnicy Wawer  m. st. Warszawy, ul. Lucerny 110,04-687 Warszawa, należy przesłać, z jednodniowym wyprzedzeniem na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie, Sekcja Higieny Komunalnej, ul. Cyrulików 35, 04-467 Warszawa lub zgłosić telefonicznie na nr 22- 311-80-31.”

Czy to, drodzy Państwo, jest normalne? Czy normalne jest w XXI w., aby się trzeba było łaskawie umawiać na wizytę, żeby dowiedzieć się, czy woda w kranie nadaje się do picia? Taka informacja powinna być dostępna na bieżąco! To powinno być online! Rada Osiedla powinna bez zapytania takie informacje otrzymywać do wiadomości przy każdym przekroczeniu jakiegokolwiek parametru jakościowego wody. Tymczasem po miesiącu otrzymujemy informację, iż możliwy jest tylko wgląd osobisty do wyników badań wody.

Zostaw komentarz