Funkcjonowanie Rady Osiedla

Korespondencja w sprawie funkcjonowania Rady Osiedla:

2013.06.26 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie środków na materiały biurowe do finkcjonowania Rady Osiedla

2013.03.29 – Pismo od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami do RO Sadul w sprawie dużych kosztów energii elektrycznej dla lokalu Lucerny 110

2013.01.28 – Pismo od RO Sadul do Zakładu Gospodarowania NIeruchomościami w sprawie dużych kosztów energii elektrycznej dla lokalu Lucerny 110

2013.01.03 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie Zarządu Osiedla

2012.12.14 – Pismo (odpowiedź na pismo z 11.12.2012) od Burmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul

2012.12.11 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie terminu spotkania p. burmistrz z mieszkańcami osiedla Sadul, wsparcia organizacji spotkania wigilijnego oraz środków budżetowych przeznaczonych na rady osiedla w 2012 roku

.