W związku z tym, iż poprzedni wygląd strony (tzw. skórka) była juz bardzo stara i nie mogła być dalej używana w nowej wersji „silnika” używanego do niniejszej strony internetowej wymagana była zmiana tego wyglądu.

Poprzedni wygląd, który był używany przez …