Tak się składa, że osiedle Sadul obejmuje jeden okręg wyborczy i można prześledzić jak głosują jego mieszkańcy.

W wyborach prezydenckich w dniu 28 czerwca br. uprawnionych do głosowania było 1931 osób. W poprzednich wyborach, do Parlamentu eurpejskiego w maju 2018 …