Protest i petycja mieszkańców osiedla Sadul w sprawie zabudowy wielorodzinnej

Przedstawiam poniżej treść petycji przedstawionej na XXIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 19 października 2016 roku:

Na terenie naszego osiedla, wbrew dotychczasowym ustaleniom realizowane są budynki wielorodzinne. Trwa rabunkowa likwidacja zieleni, a pełna ochrona roślinności na terenie Pasa Otwockiego

Zabudowa wielorodzinna pośród domków nie przeszkadza tak bardzo?

W dniu 2 sierpnia br. złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniach na budowę dla zabudowy …

Utrudnienia na Piechurów na dłużej

Jak się okazało, zapadlisko na Piechurów, o którym pisałem we wpisie: Ani widu, ani słychu o remoncie Piechurów, powstało wskutek zapadnięcia się istniejącej w tym miejscu kanalizacji. To zapewne skutek tego, że przez wiele lat nikt tej kanalizacji nie …

Co planuje PKP na sadulskim odcinku torów kolejowych?

Kolejarze od pewnego czasu planują modernizację tzw. kolejowej linii otwockiej. Chodzi dokładnie o dobudowę trzeciego toru kolejowego dla pociagów dalekobieżnych umożliwiającą poruszanie się po niej pociągami do prędkości 160 km/h, modernizację istniejących torów aglomeracyjnych i podniesienie prędkości na tych torach …

Ani widu, ani słychu o remoncie Piechurów

Duże zapadlisko w ulicy Piechurów jest bardzo dobrym momentem na przypomnienie o konieczności przeprowadzenia generalnego remontu kilkudziesięciometrowego odcinka tej ulicy. Po raz kolejny zwróciłem się z prośbą do Zarządu i Urzędu Dzielnicy Wawer o wykonanie takiego remontu. Kostka na tym …

Do wykonania drobne naprawy gwarancyjne Sadulskiego Zakątka

Stosunkowo szybko potrzebna jest konserwacja poszczególnych elementów Sadulskiego Zakątka. Świadczyć to może o słabej jakości niektórych elementów zainstalowanej infrastruktury. Zgłosiłem do Zarządu Dzielnicy Wawer oraz do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer uszkodzoną kładkę na mini placu zabaw oraz duże …

Na co czekają z uchwaleniem sadulskiego planu zagospodarowania?

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul przystąpiono na podstawie Uchwały nr XLIV/1392/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.11.2008r. W okresie od 16.09.2013r. do 16.10.2013r. projekt tego planu był wyłożony do publicznego wglądu, a w dniu 27.09.2013r. odbyła się …

Sadulski Zakątek podpisany. Bardzo mi miło.

Domyślam się, że napis „Centrum Sportowe imienia p. Radnego Rafała Czerwonki”, który pojawił się na Sadulskim Zakątku, ma być swego rodzaju złośliwością wobec mojej osoby, ale tak się uśmiałem, że póki co nie mam nawet zamiaru tego usuwać. W sumie …

Bezpański problem deszczówki

O problemie związanym z odprowadzaniem wód deszczowych przy zabudowie wielorodzinnej pisałem we wpisie: Więcej deszczówki przy nowej zabudowie wielorodzinnej. Poprosiłem Zarząd Dzielnicy Wawer o rozwiązanie tego problemu (w interpelacji złożonej w dniu 20.07.2016) poprzez wyegzekwowanie od inwestorów zabudowy …

Ogrodzenie Sadulskiego Zakątka potrzebne

Zakończyła się rozbudowa Sadulskiego Zakątka, jedynego publicznego terenu rekreacyjnego w południowej części naszego osiedla. Zakątek powiększył się o boisko do koszykówki, mini plac zabaw, dwie ławki i odrobinę wewnętrznego chodnika. Duża frekwencja w pierwszych dniach funkcjonowania placu zabaw z pewnością …

Murarska w końcu utwardzona

Pierwotnie Murarska miała być utwardzona 12 lipca br. Na początku lipca mieszkańcy zostali o tym poinformowani i jednocześnie poproszeni o niepozostawianie w ulicy Murarskiej w tym dniu swoich samochodów. Niestety, ale dzień, w którym miała powstać ulica okazał się dniem …

Wodociąg w Kwidzyńskiej połączony

Poprawiony został układ sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kwidzyńskiej i Paczkowskiej. Zakończona została tym samym jedna z inwestycji zaplanowanych przez MPWiK w sprawie poprawy jakości wody w osiedlu Sadul. W ulicy Kwidzyńskiej „wisiały” do tej pory dwa niezłączone odcinki wodociągu, …

Lustereczko, powiedz przecie…

…czyli poprawione bezpieczeństwo na dwóch sadulskich skrzyżowaniach w ciągu ulicy Mydlarskiej tj. na skrzyżowaniu z ulicą Murarską oraz na skrzyżowaniu z ulicą Snopową. Zainstalowane w tych miejscach lustra zdecydowanie poprawiają widoczność i ułatwiają przejazd przez skrzyżowanie, jeśli tylko kierowcy będą …

Podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z zabudową wielorodzinną

Zawiadomieniem z dnia 2 sierpnia 2016 roku poinformowałem Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o znamionach stypizowanych w art. 231 § 1 k.k., polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego przy wydaniu niektórych decyzji o warunkach zabudowy …

Czekamy na korektę szkolnych obwodów

O konieczności korekty obwodów szkolnych dla części naszego osiedla pisałem we wpisie: Niezbędna jest korekta granic szkolnych obwodów w naszym osiedlu. W piśmie z dnia 27.07.2016 roku, będącym odpowiedzią na moją interpelację w tej sprawie otrzymałem konkretną informację, …