Do wykonania drobne naprawy gwarancyjne Sadulskiego Zakątka

Stosunkowo szybko potrzebna jest konserwacja poszczególnych elementów Sadulskiego Zakątka. Świadczyć to może o słabej jakości niektórych elementów zainstalowanej infrastruktury. Zgłosiłem do Zarządu Dzielnicy Wawer oraz do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wawer uszkodzoną kładkę na mini placu zabaw oraz duże …

Na co czekają z uchwaleniem sadulskiego planu zagospodarowania?

Do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul przystąpiono na podstawie Uchwały nr XLIV/1392/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.11.2008r. W okresie od 16.09.2013r. do 16.10.2013r. projekt tego planu był wyłożony do publicznego wglądu, a w dniu 27.09.2013r. odbyła się …

Sadulski Zakątek podpisany. Bardzo mi miło.

Domyślam się, że napis „Centrum Sportowe imienia p. Radnego Rafała Czerwonki”, który pojawił się na Sadulskim Zakątku, ma być swego rodzaju złośliwością wobec mojej osoby, ale tak się uśmiałem, że póki co nie mam nawet zamiaru tego usuwać. W sumie …

Bezpański problem deszczówki

O problemie związanym z odprowadzaniem wód deszczowych przy zabudowie wielorodzinnej pisałem we wpisie: Więcej deszczówki przy nowej zabudowie wielorodzinnej. Poprosiłem Zarząd Dzielnicy Wawer o rozwiązanie tego problemu (w interpelacji złożonej w dniu 20.07.2016) poprzez wyegzekwowanie od inwestorów zabudowy …

Ogrodzenie Sadulskiego Zakątka potrzebne

Zakończyła się rozbudowa Sadulskiego Zakątka, jedynego publicznego terenu rekreacyjnego w południowej części naszego osiedla. Zakątek powiększył się o boisko do koszykówki, mini plac zabaw, dwie ławki i odrobinę wewnętrznego chodnika. Duża frekwencja w pierwszych dniach funkcjonowania placu zabaw z pewnością …

Murarska w końcu utwardzona

Pierwotnie Murarska miała być utwardzona 12 lipca br. Na początku lipca mieszkańcy zostali o tym poinformowani i jednocześnie poproszeni o niepozostawianie w ulicy Murarskiej w tym dniu swoich samochodów. Niestety, ale dzień, w którym miała powstać ulica okazał się dniem …

Wodociąg w Kwidzyńskiej połączony

Poprawiony został układ sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kwidzyńskiej i Paczkowskiej. Zakończona została tym samym jedna z inwestycji zaplanowanych przez MPWiK w sprawie poprawy jakości wody w osiedlu Sadul. W ulicy Kwidzyńskiej „wisiały” do tej pory dwa niezłączone odcinki wodociągu, …

Lustereczko, powiedz przecie…

…czyli poprawione bezpieczeństwo na dwóch sadulskich skrzyżowaniach w ciągu ulicy Mydlarskiej tj. na skrzyżowaniu z ulicą Murarską oraz na skrzyżowaniu z ulicą Snopową. Zainstalowane w tych miejscach lustra zdecydowanie poprawiają widoczność i ułatwiają przejazd przez skrzyżowanie, jeśli tylko kierowcy będą …

Podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku z zabudową wielorodzinną

Zawiadomieniem z dnia 2 sierpnia 2016 roku poinformowałem Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o znamionach stypizowanych w art. 231 § 1 k.k., polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego przy wydaniu niektórych decyzji o warunkach zabudowy …

Czekamy na korektę szkolnych obwodów

O konieczności korekty obwodów szkolnych dla części naszego osiedla pisałem we wpisie: Niezbędna jest korekta granic szkolnych obwodów w naszym osiedlu. W piśmie z dnia 27.07.2016 roku, będącym odpowiedzią na moją interpelację w tej sprawie otrzymałem konkretną informację, …

Więcej deszczówki przy nowej zabudowie wielorodzinnej

Ewidentnie nowa zabudowa wielorodzinna w naszym osiedlu pogorszyła możliwości pochłaniania w tych miejscach wód opadowych. Tam gdzie jeszcze niedawno było dużo trawy i zieleni teraz jest beton. A deszczówka gdzieś musi odpłynąć lub wsiąknąć. I płynie… po ulicach i na …

Ruszyła rozbudowa Sadulskiego Zakątka

Jakiś czas temu zakończyło się postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy rozbudowy Sadulskiego Zakątka. Wybrana została firma NOVA – Jerzy Łebski z Łowicza. Umowa została podpisana a wczoraj ruszyła rzeczona rozbudowa.

Rozbudowa dotyczy mini placu zabaw, boiska do streetball-a, kosza …

„Oda do Autora” w odpowiedzi na „Odę do bankomatu”

Oda do bankomatu” rozesłana do największych instytucji dysponujących sieciami bankomatowymi na rynku polskim nie przyniosła póki co oczekiwanego rezultatu w postaci instalacji bankomatu w ulicy Lucerny. Tak naprawdę otrzymałem tylko jedną odpowiedź – z banku PKO BP. Mimo, …

Bliżej do budowy przedłużenia Mydlarskiej. Dlaczego tylko 5 metrów szerokości?

Sprawa budowy przedłużenia ulicy Mydlarskiej ciągnie się już 10 lat. Całą historię związaną z przybliżaniem się do budowy tej ulicy można prześledzić na stronie „Budowa ulicy Mydlarskiej„. Ostatnio osiągniętym krokiem jest powstanie projektu technicznego tej ulicy.  Nieco przybliża …

Obywatelskie pomysły na 2017 rok wybrane

Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego zwanego partycypacyjnym trwało do 24 czerwca br. Dzisiaj ogłoszono wyniki tego głosowania.

W osiedlu Sadul zwyciężyły projekty związane z Sadulskim Zakątkiem czyli projekt „Rozbudowa Sadulskiego Zakątka” za kwotę 55.100zł, który otrzymał 100 głosów oraz projekt …