Realizacja zagospodarowania Paczkowskiej

13 lutego br. ogłoszony został przetarg na zagospodarowaniu ulicy Paczkowskiej. Przedmiot zamówienia opisany został jako „Budowa skweru rekreacyjnego – obiektów małej architektury wraz z oświetleniem oraz wybiegu dla psów przy ul. Paczkowskiej w Warszawie„. Opis tego zamówienia wskazuje, że „przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie ulicy Paczkowskiej od ul. Mrówczej do ulicy Pomiechowskiej na cele rekreacyjne, poprawienie warunków bezpieczeństwa jej
użytkowników a także stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dostosowanej do potrzeb okolicznych mieszkańców. W ramach inwestycji planuje się:

 • remont istniejącej nawierzchni szutrowej ul. Paczkowskiej
 • remont zjazdów do znajdujących się wzdłuż posesji
 • gospodarkę drzewostanem
 • nasadzenia roślinności wysokiej (drzewa) i niskiej (krzewy, byliny)
 • montaż małej architektury – ławki, kosze na odpadki, tablice ogłoszeń, wielofunkcyjne
  tarasy drewniane)
 • budowę ścieżek parkowych
 • montaż urządzeń związanych z wybiegiem dla psów
 • remont parkingu publicznego od strony ul. Mrówczej
 • budowę instalacji oświetleniowej elektroenergetycznej wraz z montażem opraw
  oświetleniowych
 • przebudowę istniejącego w ul. Paczkowską zjazdu od strony ul. Mrówczej”

Oferty składane były do 28 lutego br.

14 marca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wygrała firma Q-REKBUD z Warszawy, która złożyła ofertę za 918 tys. 810 zł. Realizacja zagospodarowania ulicy Paczkowskiej ma nastąpić w ciągu 140 dni od podpisania umowy.

Zapraszam do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu dla tej inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *