Powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Tuż przy granicy osiedla Sadul i osiedla Międzylesie, na miejskiej działce, pomiędzy ulicą Mrówczą i ulicą Patriotów (gdzie planowano kiedyś m.in. centrum kultury i dzielnicowy urząd), powstanie nowy obiekt, nazywany Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Budynek będzie w sobie łączył funkcję domu dziennego pobytu dla 30 seniorów, placówkę wsparcia dla ok. 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz żłobek dla 150 dzieci w wieku 1-3 lat (sześć oddziałów).

Tekst pochodzi z Gazeta Wawerska nr 3(29) / 2020 – ciąg dalszy na stronie: http://gazetawawerska.pl/2020/03/19/powstanie-centrum-aktywnosci-miedzypokoleniowej/

Koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *