Kanalizacja

Korespondencja w sprawie kanalizacji:

2014.11.21 – Odpowiedź MPWiK na pismo Zarządu Osiedla Sadul z 31.10.2014 w sprawie kanalizacji w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.10.31 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.10.08 – Odpowiedź MPWiK na pismo Zarządu Osiedla Sadul w sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.09.23 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do MPWiK w sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicach Mirtowa, Jankowskiego, Sumaków i Roli

2014.09.04 – Pismo od Biura Infrastruktury m.st. Warszawy do Rady Osiedla Sadul w sprawie awarii kanalizacji na ul. Gajowej oraz własności sieci kanalizacyjnej

2014.08.27 – Pismo MPWiK do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie realizacji kanalizacji w osiedlu Sadul będące odpowiedzią na pismo z 25.07.2014

2014.07.31 – Odpowiedź MPWiK S.A. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przyłącza kanalizacyjnego jednej z posesji przy Pomiechowskiej

2014.07.29 – Pismo od Wydziału Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy w sprawie odmowy udzielenia informacji na temat wydania pozwolenia na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jednej z posesji przy Pomiechowskiej

2014.07.25 – Pismo Zarządu Osiedla Sadul do MPWiK w sprawie terminów realizacji kanalizacji w ulicy Mydlarskiej i Lucerny

2014.07.15 – Pismo Spółki Wodnej Obwodu Wawerskiego w sprawie zanieczyszczeń w Rowie Zagoździańskim

2014.07.10 – Pismo MSM ZWAR w sprawie awaria kanalizacyjnej w ulicy Gajowej

2014.05.06 – Pismo od Biura Gospodarki Nieruchomościami do RO Sadul w sprawie działki pod oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul

2014.04.10 – Pismo Prezydenta m.st. Warszawy do Wiceprzewodniczącego Rady m.st Warszawy w sprawie własności sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2014.03.26 – Interpelacja Rady m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie właśności sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2013.03.21 – Pismo Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy do radnych m.st. Warszawy w sprawie wezwania Ro Sadul odnośnie uregulowania stanu sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2014.02.20 – Wezwanie Rady i Zarządu Osiedla Sadul organów m.st. Warszawy do uregulowania stanu prawnego oczyszczalni ścieków i ulicznej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul

2014.01.07 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do MPWiK S.A. w sprawie budowy kanalizacji na przedłużeniu ulicy Mydlarskiej

2013.10.16 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawa w sprawie wpisania do Wieloletniego Planu MPWiK budowy kanalizacji ściekowej w ulicach Mydlarska, Jankowskiego, Sumaków, Roli

2013.10.14 – Pismo od Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do RO Sadul w sprawie skanalizowania osiedla Sadul

2013.10.08 – Pismo od Zarządu Osiedla Sadul do UD Wawer w sprawie wpisania do Wieloletniego Planu MPWiK budowy kanalizacji ściekowej w ulicach Mydlarska, Jankowskiego, Sumaków, Roli

2013.10.01 – Pismo od Wiceburmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul w sprawie dokumentacji związanej z kanalizacją w osiedlu Sadul

2013.09.26 – Pismo od MPWiK do RO Sadul w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.09.23 – Pismo od RO Sadul do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.08.28 – Pismo od Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st.Warszawy do Zarządu Osiedla Sadul w sprawie adresu oczyszczalni

2013.08.16 – Pismo od RO Sadul do mieszkańców w sprawie dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacyjnych

2013.08.14 – Pismo od RO Sadul do MPWiK w sprawie sieci kanalizacyjnej

2013.08.05 – Pismo od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer do RO Sadul w sprawie dokumentacji technicznej przyłączy kanalizacyjnych

2013.08.02 – Decyzja odmowna Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na działalności oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul

2013.07.10 – Pismo z MPWiK do RO Sadul w sprawie odprowadzania ścieków i wód opadowych z budynku Lucerny 93

2013.05.31 – Pismo od Zarządu Dzielnicy Wawer do Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w sprawie przyśpieszenia budowy kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.05.27 – Pismo od RO Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie kanalizacji i oczyszczalni w osiedlu Sadul

2013.04.17 – Pismo z MPWiK (odpowiedź na pismo z 18.01.2013) do RO Sadul w sprawie kanalizacji

2013.02.22 – Pismo od MSM ZWAR (odpowiedź na pismo z 18.01.2013) do RO SADUL w sprawie kanalizacji

2013.02.21 – Odpowiedź na interpelacje nr 217 z dnia 15.01.2013

2013.01.18 – Pismo od RO Sadul do MSM ZWAR w sprawie kanalizacji

2013.01.18 – Pismo od RO Sadul do MPWiK w sprawie kanalizacji

2013.01.15 – Interpelacja Radnego Dzielnicy Wawer Wiesława Domańskiego w sprawie kanalizacji w osiedlu Sadul

2013.01.10 – Pismo od UD Wawer (odpowiedź na pismo z 09.01.2013) do RO Sadul w sprawie kanalizacji

2013.01.09 – Pismo od RO Sadul do UD Wawer w sprawie kanalizacji

2011.07.13 – Pismo MSM Zwar do MPWiK S.A. w sprawie przełączenia sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w Warszawie do kanalizacji miejskiej

2010.12.17 – Pismo od MPWiK do UD Wawer odmawiające przejęcia kanalizacji w osiedlu Sadul

2010.09.20 – Pismo od MSM ZWAR do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie przejęcia kanalizacji oczyszczalni ścieków

2010.01.19 – Pismo od MSM ZWAR do Wspólnoty Mieszkaniowej Mirtowa 4 w sprawie usuwania awarii sieci kanalizacyjnej

2006.06.05 – Pismo od Urzędu m.st. Warszawy do MSM ZWAR w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej kanalizacji i oczyszczalni ścieków

2006.04.28 – Pismo od Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy do Burmistrza Dzielnicy Wawer w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul

2006.03.28 – Pismo od wspólnot mieszkaniowych w osiedlu Sadul do Biura Infrastruktury m.st.Warszawy w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków w osiedlu Sadul przez Gminę m.st Warszawy

1989.xx.xx – Umowa 1/89 o sfinansowanie infrastruktury technicznej osiedla Sadul I pomiędzy Urzędem Dzielnicowym Warszawa Praga-Południe a MSM ZWAR