Archiwum dla Maj, 2017

Liczymy na chodnik od dewelopera przy Węglarskiej

Już jakiś czas temu, pod adresami Węglarska 84 – 90 w osiedlu Sadul, zakończyła się budowa niewielkiego osiedla z 16-toma lokalami mieszkalnymi.W pasie drogowym przylegającym do tego osiedla pojawił się póki co jedynie wjazd na to osiedle. A co z …

Trzeba odzyskać zieleń przy Mrówczej

Rozesłałem do firm zlokalizowanych przy ulicy Mrówczej w rejonie ulicy Lucerny, tj. do właściciela budynku Mrówcza 243 (obecnie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) oraz właściciela salonu samochodowego Mercedes (Autotrade Sp. z o.o.),  list o następującej treści:

Działając w

Mrówcza bez kałuż?

W ostatnich dniach w ciągu ulicy Mrówczej, w tym także na sadulskim odcinku tej ulicy, powstały dodatkowe rowy odwadniające, które mają zapobiegać powstawaniu rozlewisk wody po opadach deszczu. Rowy powstały na wysokości Paczkowskiej, w rejonie ulicy Piechurów oraz w miejscu …

Trwa przetarg na projekt sieci kanalizacyjnej w osiedlu

W dniu 24 kwietnia br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie ogłosiło postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie osiedla Sadul. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja br.

Zamówienie to podzielone …

O powstaniu kolonii Sadul

Kolonia Sadul wydzielona została z dóbr zastowskich, przyłączonych do dóbr wilanowskich w początkach XVIII wieku. Owo wydzielenie Sadula nastąpiło w czasie, kiedy właścicielem dóbr wilanowskich był Aleksander Potocki, który odziedziczył je po śmierci matki w 1831 roku i wzorem angielskim …