Trwa przetarg na projekt sieci kanalizacyjnej w osiedlu

W dniu 24 kwietnia br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie ogłosiło postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie osiedla Sadul. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja br.

Zamówienie to podzielone zostało na wymienione poniżej zadania.

Zadanie 1: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m L ca 385 m w ul. Węglarskiej na odcinku od ul. Lucerny do wysokości posesji nr 80 oraz kanału sanitarnego DN 0,20 m L ca 50 m w ul. Murarskiej na wysokości posesji nr 96 do projektowanego kanału w ul. Węglarskiej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 2: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m L ca 110m w ul. Snopowej na odcinku od ul. Mydlarskiej do ul. Węglarskiej oraz budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 280 m w ul. Węglarskiej na wysokości posesji od nr 76 do nr 33A oraz DN 0,20 m L ca 125 m w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej na wysokości posesji nr 34 i 38 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 3: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 70 m  w ul. Snopowej na odcinku od ul. Mydlarskiej do ul. Wapiennej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 4: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 90 m w drodze dojazdowej do ul. Wapiennej od projektowanego kanału w ul. Wapiennej do posesji nr  2L wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 5: opracowanie dokumentacji na potrzeby kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 620m w ul. Wapiennej i ul. Gajowej od projektowanego kanału w ul. Lucerny  do ul. Paczkowskiej oraz budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 110 m w ul. Snopowej na wysokości posesji od nr 17 do projektowanego kanału w ul. Wapiennej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 6: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 265 m w  ul. Kwidzyńskiej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 7: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,2m L ca 280m ul. Chorzowskiej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 8: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,2m  L ca 225m w ul. Paczkowskiej od ul. Kwidzyńskiej do ul. Mrówczej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 9: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 115 m w  ul. Piechurów na odcinku od ul. Mrówczej do wysokości posesji nr 34A wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 10: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 410 m w  ul. Mieleckiej oraz kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 210 m w  ul. Paczkowskiej na wysokości posesji od nr 4 do nr 41 wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 11: opracowanie dokumentacji na budowę kanału sanitarnego DN 0,20 m  L ca 320 m w drogach dojazdowych do ul. Mydlarskiej na odcinku od ul. Mydlarskiej do wysokości posesji nr 17M oraz do ostatniej posesji przewidzianej do skanalizowania w rejonie posesji nr 3XB wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości;

Zadanie 12: opracowanie dokumentacji na budowę przewodu wodociągowego DN 100 mm  L ca 125 m w  drodze dojazdowej do ul. Mydlarskiej  w rejonie posesji od nr 17h do nr 3XB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *