Redakcja i kontakt

Redakcja:

Niniejsza strona internetowa jest redagowana przez Rafała Czerwonkę – Radnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Kontakt:

Rafał Czerwonka

ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa

e-mail: kontakt@rafalczerwonka.pl